Takimi i dytë i rrjetit të Bashkëpunimit Rinor Rajonal të Ballkanit Perëndimor

Lexo më shumë

Lidere e sektorit të sigurisë në Kosovë dhe Ballkan Perëndimor

0

vite eksperiencë në politikat e sektorit të sigurisë

0

raporte hulumtuese në sektorin e sigurisë

0

aktivitete avokuese, konferenca, trajnime, diskutime.

QKSS Lanson Platformën securitybarometer.qkss.org

QKSS Lanson Platformën securitybarometer.qkss.org

Gjatë konferencës së fundit të vitit 2022, është bërë lansimi i platformës securitybarometer.qkss.org. Kjo webfaqe paraqet një platformë interaktive ku publiku mund të shohë dhe analizojë të dhënat që i marrim përmes anketave të Barometrit të Sigurisë në Ballkanin Perëndimor.

Lexo më shumë

Lajme

Takimi i dytë i rrjetit të Bashkëpunimit Rinor Rajonal të Ballkanit Perëndimor

20/03/2023

Takimi i dytë i rrjetit të Bashkëpunimit Rinor Rajonal të Ballkanit Perëndimor

Më 16 mars 2023, filloi takimi i dytë i gjithë rrjetit të Bashkëpunimit Rinor Rajonal të Ballkanit…

Takimi fillues i projektit SMIDGE- Narrativat e Mediave Sociale, Adresimi i Ekstremizmit në Moshën e Mesme

16/03/2023

Takimi fillues i projektit SMIDGE- Narrativat e Mediave Sociale, Adresimi i Ekstremizmit në Moshën e Mesme

Gjatë javës së kaluar, ekipi i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) ka qëndruar në…

Tryezë e rrumbullakët: Publikimi i Doracakut rreth Terrorizmit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm në Kosovë

9/03/2023

Tryezë e rrumbullakët: Publikimi i Doracakut rreth Terrorizmit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm në Kosovë

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) me datë 9 mars 2023 organizoi tryezën e rrumbullakët…

QKSS publikon Raportin e Dytë të BSBP 2022- Perceptimet e Qytetarëve për Sigurinë Publike dhe Kërcënimet ndaj Sigurisë Kombëtare në Kosovë

27/02/2023

QKSS publikon Raportin e Dytë të BSBP 2022- Perceptimet e Qytetarëve për Sigurinë Publike dhe Kërcënimet ndaj Sigurisë Kombëtare në Kosovë

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) ka publikuar sot (28 Shkurt 2023) Raportin e dytë…

QKSS ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me komunën e Vitisë për krijimin e Forumeve të Komuniteteve me Interes Publik (CFPI)

24/02/2023

QKSS ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me komunën e Vitisë për krijimin e Forumeve të Komuniteteve me Interes Publik (CFPI)

Më datën 23/02/2023 QKSS ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Vitisë për krijimin…

QKSS nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi për krijimin e Forumit të Komunitetit për Interes Publik (CFPI) me komunën e Kamenicës

24/02/2023

QKSS nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi për krijimin e Forumit të Komunitetit për Interes Publik (CFPI) me komunën e Kamenicës

QKSS ka nënshkruar Marrëveshje Bashkëpunimi për krijimin e Forumit të Komunitetit për Interes Publik…

Trajnimi “Përdorimi i Mjeteve dhe Metodave për Vlerësim të Rrezikut ndaj Radikalizimit- Sfidat, Mundësitë dhe Praktikat e Huaja”

20/02/2023

Trajnimi “Përdorimi i Mjeteve dhe Metodave për Vlerësim të Rrezikut ndaj Radikalizimit- Sfidat, Mundësitë dhe Praktikat e Huaja”

Në kuadër të projektit DRIVE, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (KCSS) ka organizuar një…

Planifikimi strategjik për vitin 2023

13/02/2023

Planifikimi strategjik për vitin 2023

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) gjatë datave 10-12 shkurt ka mbajtur takimin e parë…

Gara e Eseve- Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perëndimor

7/02/2023

Gara e Eseve- Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perëndimor

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) ka hapur thirrjen për Garën e Eseve të Barometrit…

Publikimet

Doracak rreth kontekstit të terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë

9/03/2023

Doracak rreth kontekstit të terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë

Perceptimet e Qytetarëve për Sigurinë Publike dhe Kërcënimet ndaj Sigurisë Kombëtare në Kosovë

28/02/2023

Perceptimet e Qytetarëve për Sigurinë Publike dhe Kërcënimet ndaj Sigurisë Kombëtare në Kosovë

War Echoes Intensify Fears- Views of Serbian Citizens on Relations in the Region

28/02/2023

War Echoes Intensify Fears- Views of Serbian Citizens on Relations in the Region

Perceptimi Publik ndaj Institucioneve të Sigurisë dhe Drejtësisë, si dhe Çështjeve të Korrupsionit në Shqipëri

28/01/2023

Perceptimi Publik ndaj Institucioneve të Sigurisë dhe Drejtësisë, si dhe Çështjeve të Korrupsionit në Shqipëri

Cilat janë Perceptimet e Qytetarëve të Kosovës për Marrëdhëniet Ndëretnike: Rezultatet e e anketës lidhur me nxitjen e marrëdhënieve dhe pajtimit ndëretnik

31/12/2022

Cilat janë Perceptimet e Qytetarëve të Kosovës për Marrëdhëniet Ndëretnike: Rezultatet e e anketës lidhur me nxitjen e marrëdhënieve dhe pajtimit ndëretnik

Blog

Partnerët