Ndërtimi i qëndrueshmërisë: Të rinjtë kundër ekstremizmit të dhunshëm

30/07/2021

Ndërtimi i qëndrueshmërisë: Të rinjtë kundër ekstremizmit të dhunshëm
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

Mbështetur nga

Ambasada e Mbretërisë së Holandës

AUTORË

QKSS/KCSS

Shkarko

Pikëpamjet e shprehura në këtë përmbledhje janë ekskluzivisht të pjesëmarrsve të trajnimit dhe në asnjë formë nuk paraqesin pikëpamjet e QKSS, Debate Centre ose Ambasadës të Mbretërisë së Holandës në Kosovë.

Trajnimi dhe shkrimi e publikimi i këtyre eseve janë zhvilluar në kuadër të projektit “Ndërtimi iQëndrueshmërisë: Komunitetet kundër ekstremizmit të dhunshëm” i mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Kosovë.