Perceptimi i Qytetarëve për Perspektivën Integrimit të Kosovës në BE dhe Bashkëpunimin Rajonal e Ndërkombëtar

24/06/2022

Perceptimi i Qytetarëve për Perspektivën Integrimit të Kosovës në BE dhe Bashkëpunimin Rajonal e Ndërkombëtar
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

Mbështetur nga

National Endowment for Democracy (NED)

AUTORË

Dea Fetiu, Shpat Balaj

Shkarko

Raporti i rradhës i Barometrit të Sigurisë të Ballkanit Perëndimor shqyrton perceptimet e qytetarëve rreth integrimit të Kosovës në BE dhe bashkëpunimit rajonal e ndërkombëtar.

Ky raport përbëhet nga dy seksione. Seksioni i parë analizon perceptimet e publikut ndaj integrimit në BE, progresin e Kosovës në përmbushjen e kritereve të anëtarësimit në BE, marrëdhëniet bilaterale e ndikimin e vendeve të BE-së ndaj Kosovës, si dhe vlerësimin e BE-së si ndërmjetësues në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Seksioni i dytë trajton bashkëpunimin rajonal brenda vendeve të Ballkanit Perëndimor, marrëdhëniet bilaterale dhe ndikimin e këtyre vendeve në Kosovë. 

Analiza e këtij raporti bazohet në rezultatet e anketës përmes intervistave ballë për ballë me të anketuar të përzgjedhur rastësisht nga mbarë Kosova, në Shtator, 2021.