Projektet

Krijimi i konsensusit për sigurinë në Ballkanin Perëndimor

Politika e Jashtme dhe Bashkëpunimi Rajonal i Sigurisë

1/06/2023

Krijimi i konsensusit për sigurinë në Ballkanin Perëndimor

Në kuadër të përgatitjeve për Forumin e Shoqërisë Civile dhe Think Tank të Tiranës për vitin…

OppAttune- Countering Oppositional Political Extremism Through Attuned Dialogue: Track, Attune, Limit

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

9/05/2023

OppAttune- Countering Oppositional Political Extremism Through Attuned Dialogue: Track, Attune, Limit

Periudha e zbatimit: Prill 2023 – Mars 2026. Projekti zbatohet nga: 17 partnerë konsorciumi që vijnë…

Narrativat e mediave sociale: Adresimi i Ekstremizmit në Moshën e Mesme - SMIDGE

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

2/03/2023

Narrativat e mediave sociale: Adresimi i Ekstremizmit në Moshën e Mesme - SMIDGE

Projekti SMIDGE do të zhvillojë kundër-narrativa që synojnë grupmoshën 45-65 vjeç, duke analizuar…

Trendet e Reja të Kërcënimeve

2/03/2023

Shfletimi i lirë në Internet

Në Shtator 2020, Internews themeloi një konzorcium ndërkombëtar i cili synon të fuqizojë lirinë…

Trendet e Reja të Kërcënimeve

2/03/2023

SMART Balkans

Në kuadër të projektit SMART Balkans, QKSS synon të krijojë program të veçantë për të identifikuar,…

Politika e Jashtme dhe Bashkëpunimi Rajonal i Sigurisë

16/12/2022

Regional Youth Partnership Program

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

4/11/2022

Ngritja profesionale e Shërbimit Sprovues të Kosovës drejt përballjes me terrorizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) në me mbështetje të Ambasadës së Mbretërisë…

27/10/2022

Mundësimi i Ndryshimit të Drejtë në Qeverisjen Ndërkombëtare të Sistemit Shëndetësor - Pandemia COVID-19 dhe Mësimet e Nxjerra nga Ballkani Perëndimor

Nga shtatori i vitit 2022, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) ka filluar zbatimin e këtij…

FIECR - Nxitja e bashkëpunimit dhe pajtimit ndëretnik

19/08/2022

FIECR - Nxitja e bashkëpunimit dhe pajtimit ndëretnik

 1 2 3 >  >>