icon

Politika e Jashtme dhe Bashkëpunimi Rajonal i Sigurisë

Rreth Programit

Programi i Politikës së Jashtme dhe Bashkëpunimit Rajonal për Siguri është një tjetër program tematik afatgjatë i QKSS, i cili është themeluar në vitin 2011 dhe është modifikuar vazhdimisht që atëherë. Ky program mbulon tema të ndryshme si: mosmarrëveshjet bilaterale në rajonin e BP me fokus të veçantë në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë; drejtësisë tranzicionale dhe pajtimi në rajon; diplomacia publike; fushatat dezinformuese; bashkëpunimin dypalësh, rajonal dhe ndërkombëtar të sigurisë; zgjidhjen e konflikteve dhe ndërtimin e paqes dhe migrimin. Ky program shërben gjithashtu  duke pasur parasysh një gamë të gjerë temash të cilat janë në thelb të rëndësishme si për t'i shërbyer një të mire publike, por edhe për zgjerimin e ekspertizës së organizatës në temat me interes hulumtues. Ky program pritet të zhvillohet nga:

  • Forcimi i ekipit të studiuesve dhe zyrtarëve që janë në gjendje të mbulojnë tema të lidhura me bashkëpunimin e huaj dhe rajonal;
  • Diversifikimi i partneriteteve me institucionet përkatëse si në nivel lokal ashtu edhe ndërkombëtar, në veçanti me institutet përkatëse të lidhura me politikat, por edhe universitetet (në kuadër të Horizon 2020);
  • Ruajtja e konsistencës në produktet kërkimore dhe kontributi në konferenca;