Takimi i dytë i rrjetit të Bashkëpunimit Rinor Rajonal të Ballkanit Perëndimor

20/03/2023

Takimi i dytë i rrjetit të Bashkëpunimit Rinor Rajonal të Ballkanit Perëndimor

Më 16 mars 2023, filloi takimi i dytë i gjithë rrjetit të Bashkëpunimit Rinor Rajonal të Ballkanit…

Takimi fillues i projektit SMIDGE- Narrativat e Mediave Sociale, Adresimi i Ekstremizmit në Moshën e Mesme

16/03/2023

Takimi fillues i projektit SMIDGE- Narrativat e Mediave Sociale, Adresimi i Ekstremizmit në Moshën e Mesme

Gjatë javës së kaluar, ekipi i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) ka qëndruar në…

Tryezë e rrumbullakët: Publikimi i Doracakut rreth Terrorizmit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm në Kosovë

9/03/2023

Tryezë e rrumbullakët: Publikimi i Doracakut rreth Terrorizmit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm në Kosovë

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) me datë 9 mars 2023 organizoi tryezën e rrumbullakët…

QKSS publikon Raportin e Dytë të BSBP 2022- Perceptimet e Qytetarëve për Sigurinë Publike dhe Kërcënimet ndaj Sigurisë Kombëtare në Kosovë

27/02/2023

QKSS publikon Raportin e Dytë të BSBP 2022- Perceptimet e Qytetarëve për Sigurinë Publike dhe Kërcënimet ndaj Sigurisë Kombëtare në Kosovë

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) ka publikuar sot (28 Shkurt 2023) Raportin e dytë…

QKSS ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me komunën e Vitisë për krijimin e Forumeve të Komuniteteve me Interes Publik (CFPI)

24/02/2023

QKSS ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me komunën e Vitisë për krijimin e Forumeve të Komuniteteve me Interes Publik (CFPI)

Më datën 23/02/2023 QKSS ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Vitisë për krijimin…

QKSS nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi për krijimin e Forumit të Komunitetit për Interes Publik (CFPI) me komunën e Kamenicës

24/02/2023

QKSS nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi për krijimin e Forumit të Komunitetit për Interes Publik (CFPI) me komunën e Kamenicës

QKSS ka nënshkruar Marrëveshje Bashkëpunimi për krijimin e Forumit të Komunitetit për Interes Publik…

Trajnimi “Përdorimi i Mjeteve dhe Metodave për Vlerësim të Rrezikut ndaj Radikalizimit- Sfidat, Mundësitë dhe Praktikat e Huaja”

20/02/2023

Trajnimi “Përdorimi i Mjeteve dhe Metodave për Vlerësim të Rrezikut ndaj Radikalizimit- Sfidat, Mundësitë dhe Praktikat e Huaja”

Në kuadër të projektit DRIVE, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (KCSS) ka organizuar një…

Planifikimi strategjik për vitin 2023

13/02/2023

Planifikimi strategjik për vitin 2023

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) gjatë datave 10-12 shkurt ka mbajtur takimin e parë…

Gara e Eseve- Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perëndimor

7/02/2023

Gara e Eseve- Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perëndimor

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) ka hapur thirrjen për Garën e Eseve të Barometrit…

 1 2 3 >  >>