Is a compulsory military service feasible for Kosovo?

10/05/2023

Is a compulsory military service feasible for Kosovo?
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

Mbështetur nga

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

AUTORË

Gramos Sejdiu

Shkarko