KCSS holds training for NGOs related to developing an organizational response plan for security incidents

Read more

Leader of security sector in Kosovo and Western Balkans

0

years of experience on security sector policies

0

research reports on security sector

0

advocating activities, conferences, trainings, discussions

Thyerja e barrierave për bashkëpunimin rajonal të sigurisë: Adresimi i çështjeve të besimit në Ballkanin Perëndimor

Breaking Barriers to Regional Security Cooperation: Addressing Trust Issues in the Western Balkans

Read more

News

QKSS mbanë trajnimin për OJQ-të lidhur me përpilimin e planit organizativ të reagimit ndaj incidenteve të sigurisë

29/04/2024

KCSS holds training for NGOs related to developing an organizational response plan for security incidents

On April 29, 2024, at Hotel Prishtina, KCSS gathered representatives of civil society organizations for…

Raporti i ri i QKSS thekson rrugën drejt qëndrueshmërisë në mbrojtjen kibernetike dhe infrastrukturën kritike të Kosovës

22/04/2024

KCSS new Report Highlights the Road to Resilience in Kosovo's Cyber Defense and Critical Infrastructure

The Kosovar Center for Security Studies (KCSS) has released a comprehensive report titled "Road to Resilience:…

QKSS ka zhvilluar një sesion trajnimi me zyrtarë nga shërbimet korrektuese dhe sprovuese

22/04/2024

KCSS conducted a training session with officials from correctional and probation services

On April 17th and 18th, KCSS conducted a training session with officials from correctional and probation…

Përmbyllet me sukses projekti “De-Radikalizimi në Evropë dhe më gjerë: Zbulim, Zgjidhje dhe Ri-integrim (D.Rad)”

22/04/2024

KCSS attends the final conference of the “D.Rad: De-radicalisation in Europe and Beyond” project

Representatives from KCSS attended the final conference of the “D.Rad: De-radicalisation in Europe…

Drejtori Ekzekutiv i QKSS, Mentor Vrajolli, emërohet në Komitetin Drejtues të EPLO

22/04/2024

Executive Director of KCSS, Mentor Vrajolli, Appointed to EPLO Steering Committee

We are delighted to share news from our organization! Our Executive Director, Mentor Vrajolli, has been…

Webinari i SMIDGE: Kuptimi i ekstremizmit të ekstremit të djathtë

4/04/2024

SMIDGE Webinar: Understanding Far-Right Extremism

On March 29, 2024, the Kosovar Center for Security Studies (KCSS) launched the first webinar of the SMIDGE…

Tender Notice: Database Development for Kosovo Probation Service (KPS)

2/04/2024

Tender Notice: Database Development for Kosovo Probation Service (KPS)

Tender Notice Database Development for the needs of Kosovo Probation Service (KPS) Deadline for sending…

27/03/2024

Call for Application: Facilitator for Leadership Youth Camp - Ethnically Marginalized Youth Empowerment

Background: The project "Ethnically Marginalized Youth Empowerment in Kosovo and Bosnia and Herzegovina"…

22/03/2024

Ftesë për ofertë për akomodim në Mal të Zi për 25 persona

Qendra Kosovare per Studime te Sigurise po zbaton projektin “Fuqizimi i të rinjve të margjinalizuar…

Publications

Integriteti në Sektorin e Sigurisë së Kosovës: Cilat janë dobësitë e mbikëqyrjes, llogaridhënies dhe transparencës së Institucioneve të Sektorit të Sigurisë?

14/05/2024

Integriteti në Sektorin e Sigurisë së Kosovës: Cilat janë dobësitë e mbikëqyrjes, llogaridhënies dhe transparencës së Institucioneve të Sektorit të Sigurisë?

How external actors seek to influence the Western Balkans?

23/04/2024

How external actors seek to influence the Western Balkans?

RRUGA DREJT QËNDRUESHMËRISË: Qeverisja dhe ndërtimi i kapaciteteve në Sigurinë Kibernetike dhe Infrastrukturën Kritike të Kosovës

22/04/2024

ROAD TO RESILIENCE: Governance and Capacity Building in Kosovo’s Cyber Defense and Critical Infrastructure

Çfarë është “Projekti 5000” i Serbisë dhe pse duhet të shqetësohemi?

19/03/2024

What is Serbia’s “Project 5000” and why Should we be concerned?

Shqetësimet lidhur me Sigurinë e Grave në Kosovë

4/03/2024

Women’s Security Concerns in Kosovo

Blog

Partners