KCSS Staff Participates in Capacity Building Training on Monitoring, Evaluation, and Learning (MEL)

Read more

Leader of security sector in Kosovo and Western Balkans

0

years of experience on security sector policies

0

research reports on security sector

0

advocating activities, conferences, trainings, discussions

QKSS Lanson Logon e 15 Vjetorit

KCSS Launches the 15th Anniversary Logo

KCSS is marking its 15th anniversary as the leading think tank in the security sector in Kosovo and the Western Balkans.

Read more

News

Stafi i QKSS-së merr pjesë në Trajnimin mbi Monitorim, Vlerësim dhe Mësim (MEL)

9/06/2023

KCSS Staff Participates in Capacity Building Training on Monitoring, Evaluation, and Learning (MEL)

In an effort to enhance its monitoring, evaluation, and learning practices, the staff of the KCSS is…

Trajnim profesional mbi fuqinë e komunikimit për zhvillim

8/06/2023

Vocational training on the power of communication for development

Dy shkolla që ndajnë një oborr dhe një harmoni loje fëmijësh

7/06/2023

Two schools sharing a yard and a children's playground

QKSS nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me UBT

1/06/2023

KCSS has signed a Memorandum of Understanding with UBT

Në Kamenicë u zhvillua takimi i dytë i Forumit të Komunitetit për Interes Publik

30/05/2023

The second meeting of the Community Forum for Public Interest took place in Kamenica

Kamenica, May 25, 2023: The second meeting of the Community Forum for Public Interest took place in Kamenica,…

Në Lipjan u zhvillua takimi i tretë i Forumit të Komunitetit për Interes Publik

30/05/2023

The third meeting of the Community Forum for Public Interest took place in Lipjan

Lipjan, May 26, 2023: The third meeting of the Community Forum for Public Interest took place in Lipjan,…

QKSS ka organizuar një Trajnim për Metodologjitë e Hulumtimit

26/05/2023

KCSS organizes a Training on Research Methodology

Kosovar Centre for Security Studies has recently concluded a comprehensive research methodology training…

Mbahet punëtoria interaktive “Transformimi i hapësirës së Kampusit Universitar të Prishtinës përmes perspektivës shoqërore” në kuadër të projektit DRAD

25/05/2023

KCSS hosts the interactive workshop “Transforming the University Campus Space in Prishtina through a Social Perspective”, in the scope of the DRAD project

The Kosovar Center for Security Studies (KCSS) organized today an interactive workshop titled "Transforming…

Akademia Verore e Programit “Transformimi i Konfliktit përmes Edukimit për Empati dhe Paqe” u mbajt në Prishtinë

18/05/2023

Conflict Transformation Through Empathetic Peace Education Program's Summer Academy was held in Prishtina

The recently concluded Conflict Transformation Through Empathetic Peace Education Program's Summer Academy…

Publications

Is the Law Interception of Electronic Communications in Kosovo, working?

19/05/2023

Is the Law Interception of Electronic Communications in Kosovo, working?

Si i ndryshon Marrëveshja për Rrugën e Normalizimit – nëse zbatohet – marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë?

10/05/2023

How the Agreement on the Path to Normalisation IF IMPLEMENTED changes relations between Kosovo and Serbia?

Is a compulsory military service feasible for Kosovo?

10/05/2023

Is a compulsory military service feasible for Kosovo?

Thyerja e kodit - Ballafaqimi me rrjetin e lidhur të dezinformimit rus dhe kinez dhe rrjedhjeve të paligjshme të fondeve në Europën Juglindore

9/05/2023

Breaking the Code-Tackling the Interlocking Nexus of Russian and Chinese Disinformation and Illicit Financial Flows in Southeast Europe

Mainstreaming, Gender and Communication

24/04/2023

Mainstreaming, Gender and Communication

Blog

Partners