Vlerësimi Bazë për Shërbimin Sprovues të Kosovës

19/12/2021

Vlerësimi Bazë për Shërbimin Sprovues të Kosovës
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

Mbështetur nga

Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Prishtinë

AUTORË

Skender Perteshi

Shkarko

Ky raport ofron një vlerësim bazë për identifikimin e sfidave me të cilat përballet Shërbimi Sprovues në menaxhimin dhe mbikëqyrjen e të dënuarve për vepra penale të terrorizmit. Për më shumë, raporti ka për qëllim të bëjë identifikimin e nevojave për ngritjen e kapaciteteve profesionale për stafin e shërbimit sprovues, që trajtojnë dhe mbikëqyrin rastet e individëve të dënuar për vepra të terrorizmit.