Thirrje e hapur për aplikim për programin Rajonal të Partneritetit Rinor në Ballkanin Perëndimor

Lexo më shumë

Lidere e sektorit të sigurisë në Kosovë dhe Ballkan Perëndimor

0

vite eksperiencë në politikat e sektorit të sigurisë

0

raporte hulumtuese në sektorin e sigurisë

0

aktivitete avokuese, konferenca, trajnime, diskutime.

Thyerja e barrierave për bashkëpunimin rajonal të sigurisë: Adresimi i çështjeve të besimit në Ballkanin Perëndimor

Thyerja e barrierave për bashkëpunimin rajonal të sigurisë: Adresimi i çështjeve të besimit në Ballkanin Perëndimor

Lexo më shumë

Lajme

Publikimet

Përafrimi i Ligjit të Kosovës për Infrastrukturën Kritike me Direktivën e BE-së për Qëndrueshmërinë e Entiteteve Kritike dhe Direktivën NIS2 të BE-së

16/01/2024

Përafrimi i Ligjit të Kosovës për Infrastrukturën Kritike me Direktivën e BE-së për Qëndrueshmërinë e Entiteteve Kritike dhe Direktivën NIS2 të BE-së

Mbajtja e Personelit në Sektorin Publik

15/01/2024

Mbajtja e Personelit në Sektorin Publik

How does the securitization of Kosovo-Serbia relations impact the escalation of tensions and the role of media in shaping narratives?

10/01/2024

How does the securitization of Kosovo-Serbia relations impact the escalation of tensions and the role of media in shaping narratives?

Political Relations between Kosovo and Bosnia and Herzegovina

10/01/2024

Political Relations between Kosovo and Bosnia and Herzegovina

Integrimi Gjinor në Forcën e Sigurisë së Kosovës

20/12/2023

Integrimi Gjinor në Forcën e Sigurisë së Kosovës

Blog

Partnerët