Në Samitin e Paqes dhe Demokracisë kërkohet nga Kosova dhe Serbia që të arrijnë nomalizimin e plotë të marrëdhënieve

Lexo më shumë

Lidere e sektorit të sigurisë në Kosovë dhe Ballkan Perëndimor

0

vite eksperiencë në politikat e sektorit të sigurisë

0

raporte hulumtuese në sektorin e sigurisë

0

aktivitete avokuese, konferenca, trajnime, diskutime.

Publikimi i Barometrit të Sigurisë të Ballkanit Perëndimor mbi integritetin e institucioneve publike në Kosovë

Publikimi i Barometrit të Sigurisë të Ballkanit Perëndimor mbi integritetin e institucioneve publike në Kosovë

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) ka prezantuar rezultatet e raportit të parë në kuadër të Barometrit të Sigurisë të Ballkanit Perëndimor mbi integritetin e institucioneve publike

Lexo më shumë

Lajme

Publikimet

Parandalimi dhe adresimi i ekstremizmit të dhunshëm përmes rezistencës së komunitetit

19/09/2022

Parandalimi dhe adresimi i ekstremizmit të dhunshëm përmes rezistencës së komunitetit

Dy Pikëpamje të Kundërta: Si Ju Duken Qytetarëve Marrëdhëniet Bilaterale të Kosovës me Serbinë dhe me Shqipërinë

29/07/2022

Dy Pikëpamje të Kundërta: Si Ju Duken Qytetarëve Marrëdhëniet Bilaterale të Kosovës me Serbinë dhe me Shqipërinë

Perceptimi i Qytetarëve për Perspektivën Integrimit të Kosovës në BE dhe Bashkëpunimin Rajonal e Ndërkombëtar

24/06/2022

Perceptimi i Qytetarëve për Perspektivën Integrimit të Kosovës në BE dhe Bashkëpunimin Rajonal e Ndërkombëtar

Ndikimi i dezinformimit dhe polarizimit politik gjatë pandemisë COVID-19 në Kosovë

22/06/2022

Ndikimi i dezinformimit dhe polarizimit politik gjatë pandemisë COVID-19 në Kosovë

(De)radikalizmin Online dhe Offline ne Ballkan dhe MENA -  Synthesis Report

15/06/2022

(De)radikalizmin Online dhe Offline ne Ballkan dhe MENA -  Synthesis Report

Blog

Partnerët