Publikimet

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i Tretë

12/12/2013

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i Tretë

PIKËPAMJET E QYTETARËVE NDAJ EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM DHE RADIKALIZMIT NË KOSOVË

13/06/2016

PIKËPAMJET E QYTETARËVE NDAJ EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM DHE RADIKALIZMIT NË KOSOVË

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË - EDICIONI I SHTATË

1/02/2018

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË - EDICIONI I SHTATË

Sfidat e sigurisë publike në Kosovë - Edicion Special i Barometrit Kosovar të Sigurisë 

5/10/2020

Sfidat e sigurisë publike në Kosovë - Edicion Special i Barometrit Kosovar të Sigurisë 

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicion Special - Trendet e perceptimeve te qytetarëve për sigurinë publike në Kosovë (2016-2018)

25/07/2019

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicion Special - Trendet e perceptimeve te qytetarëve për sigurinë publike në Kosovë (2016-2018)

Perceptimi i Qytetarëve për Perspektivën Integrimit të Kosovës në BE dhe Bashkëpunimin Rajonal e Ndërkombëtar

24/06/2022

Perceptimi i Qytetarëve për Perspektivën Integrimit të Kosovës në BE dhe Bashkëpunimin Rajonal e Ndërkombëtar

War Echoes Intensify Fears- Views of Serbian Citizens on Relations in the Region

28/02/2023

War Echoes Intensify Fears- Views of Serbian Citizens on Relations in the Region

Youth Perspectives on Western Balkans Security- WBSB 2023 Essay Collection by Students from Kosovo, Serbia, and Albania

26/07/2023

Youth Perspectives on Western Balkans Security- WBSB 2023 Essay Collection by Students from Kosovo, Serbia, and Albania

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË - PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR EKSTREMIZMIN E DHUNSHËM

1/07/2017

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË - PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR EKSTREMIZMIN E DHUNSHËM

RAPORT VLERËSUES DHE MONITORUES - MONITORIMI DHE VLERËSIMI I INTEGRITETIT NË INSTITUCIONET E SIGURISË NË KOSOVË

26/05/2016

RAPORT VLERËSUES DHE MONITORUES - MONITORIMI DHE VLERËSIMI I INTEGRITETIT NË INSTITUCIONET E SIGURISË NË KOSOVË

Perceptimet e qytetarëve ndaj Sigurise publike, kërcënimeve të brendshme dhe të jashtme

24/03/2020

Perceptimet e qytetarëve ndaj Sigurise publike, kërcënimeve të brendshme dhe të jashtme

Dekonstruktimi i perceptimeve publike: Politika e jashtme e Kosovës dhe dialogu me Serbinë - Edicion Special

17/12/2018

Dekonstruktimi i perceptimeve publike: Politika e jashtme e Kosovës dhe dialogu me Serbinë - Edicion Special

Perceptimet e qytetarëve të Kosovës për ekstremizmin e dhunshëm dhe riintegrimin dhe rehabilitimin e të kthyerve

5/05/2022

Perceptimet e qytetarëve të Kosovës për ekstremizmin e dhunshëm dhe riintegrimin dhe rehabilitimin e të kthyerve

Mes mohimit dhe reagimit: Perceptimet e qytetarëve mbi menaxhimin COVID-19 nga Institucionet e Kosovës

30/06/2021

Mes mohimit dhe reagimit: Perceptimet e qytetarëve mbi menaxhimin COVID-19 nga Institucionet e Kosovës

Perceptimi ndaj Sigurisë Publike, Kërcënimeve të Brendshme dhe të Jashtme ndaj Sigurisë në Shqipëri

20/12/2022

Perceptimi ndaj Sigurisë Publike, Kërcënimeve të Brendshme dhe të Jashtme ndaj Sigurisë në Shqipëri

PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR INTEGRITETIN NË POLICI

1/09/2017

PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR INTEGRITETIN NË POLICI

PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR INTEGRITETIN NË POLICINË E KOSOVËS

29/02/2016

PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR INTEGRITETIN NË POLICINË E KOSOVËS

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i nëntë

13/12/2019

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i nëntë

Perceptimet e qytetarëve dhe përgjigja e komunitetit ndaj luftëtarëve të huaj të kthyer në Kosovë - Edicion Special i Barometrit Kosovar të Sigurisë

21/05/2018

Perceptimet e qytetarëve dhe përgjigja e komunitetit ndaj luftëtarëve të huaj të kthyer në Kosovë - Edicion Special i Barometrit Kosovar të Sigurisë

Perceptimet publike për Besimin, Korrupsionin dhe Integritetin e Institucioneve Publike në Kosovë

21/12/2022

Perceptimet publike për Besimin, Korrupsionin dhe Integritetin e Institucioneve Publike në Kosovë

Perceptimi Publik ndaj Institucioneve të Sigurisë dhe Drejtësisë, si dhe Çështjeve të Korrupsionit në Shqipëri

28/01/2023

Perceptimi Publik ndaj Institucioneve të Sigurisë dhe Drejtësisë, si dhe Çështjeve të Korrupsionit në Shqipëri

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË: TRENDET E PERCEPTIMEVE TË PUBLIKUT PËR POLITIKËN E JASHTME DHE DIALOGUN ME SERBINË

2/02/2017

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË: TRENDET E PERCEPTIMEVE TË PUBLIKUT PËR POLITIKËN E JASHTME DHE DIALOGUN ME SERBINË

Siguria e punës në Organizatat e Shoqërisë Civile: Zbatimi i Legjislacionit të Punës

15/12/2015

Siguria e punës në Organizatat e Shoqërisë Civile: Zbatimi i Legjislacionit të Punës

Trendet e perceptimeve të qytetarëve për Policinë e Kosovës (2015-2018)

28/05/2018

Trendet e perceptimeve të qytetarëve për Policinë e Kosovës (2015-2018)

Perceptimet e Qytetarëve për Sigurinë Publike dhe Kërcënimet ndaj Sigurisë Kombëtare në Kosovë

28/02/2023

Perceptimet e Qytetarëve për Sigurinë Publike dhe Kërcënimet ndaj Sigurisë Kombëtare në Kosovë

Pasqyrë krahasuese e perceptimeve për institucionet publike nga të anketuarit në Kosovë dhe Serbi

14/12/2020

Pasqyrë krahasuese e perceptimeve për institucionet publike nga të anketuarit në Kosovë dhe Serbi

TRENDET E BESUESHMËRISË SË QYTETARËVE NDAJ INSTITUCIONEVE TË SIGURISË DHE TË DREJTËSISË NË KOSOVË

30/09/2015

TRENDET E BESUESHMËRISË SË QYTETARËVE NDAJ INSTITUCIONEVE TË SIGURISË DHE TË DREJTËSISË NË KOSOVË

TRENDET E PERCEPTIMEVE TË QYTETARËVE PËR SIGURINË PUBLIKE NË KOSOVË

5/05/2016

TRENDET E PERCEPTIMEVE TË QYTETARËVE PËR SIGURINË PUBLIKE NË KOSOVË

Edicion Special i Barometrit Kosovar të Sigurisë- Korrupsioni, Sundimi i ligjit dhe Integriteti Policor në Kosovë

3/02/2021

Edicion Special i Barometrit Kosovar të Sigurisë- Korrupsioni, Sundimi i ligjit dhe Integriteti Policor në Kosovë

Dialogu Kosovë- Serbi - Shqyrtimi i perceptimeve të të anketuarve

14/02/2020

Dialogu Kosovë- Serbi - Shqyrtimi i perceptimeve të të anketuarve

Politika e jashtme dhe Dialogu me Serbinë -Edicion Special Barometri Kosovar i Sigurisë

9/02/2018

Politika e jashtme dhe Dialogu me Serbinë -Edicion Special Barometri Kosovar i Sigurisë

Dy Pikëpamje të Kundërta: Si Ju Duken Qytetarëve Marrëdhëniet Bilaterale të Kosovës me Serbinë dhe me Shqipërinë

29/07/2022

Dy Pikëpamje të Kundërta: Si Ju Duken Qytetarëve Marrëdhëniet Bilaterale të Kosovës me Serbinë dhe me Shqipërinë

Perceptimet e Publikut për Politikën e Jashtme të Serbisë në mes të Luftës në Ukrainë

20/12/2022

Perceptimet e Publikut për Politikën e Jashtme të Serbisë në mes të Luftës në Ukrainë

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i Gjashtë

21/12/2016

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i Gjashtë

EDICION SPECIAL I BKS - PERCEPTIMET E PUBLIKUT PËR POLITIKËN E JASHTME DHE DIALOGUN ME SERBINË

15/01/2015

EDICION SPECIAL I BKS - PERCEPTIMET E PUBLIKUT PËR POLITIKËN E JASHTME DHE DIALOGUN ME SERBINË

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i dhjetë

1/11/2020

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i dhjetë

Foregin Policy: Who is winning hearts and minds on the Balkan Playground?

8/12/2020

Foregin Policy: Who is winning hearts and minds on the Balkan Playground?

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i Pestë

15/12/2015

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i Pestë

Barometri Kosovar i Sigurisë - Zërat e Kosovës: Vështirmet dhe Përceptimet

22/05/2013

Barometri Kosovar i Sigurisë - Zërat e Kosovës: Vështirmet dhe Përceptimet

Rruga drejt marrëveshjes finale - Perceptimet e qytetarëve në Kosovë dhe Serbi për Dialogun Politik dhe Identitetin

1/02/2021

Rruga drejt marrëveshjes finale - Perceptimet e qytetarëve në Kosovë dhe Serbi për Dialogun Politik dhe Identitetin

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i tetë

23/11/2018

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i tetë

Perceptimet e Qytetarëve për Ndikimin e Akterëve të Huaj në Kosovë dhe Bashkëpunimin Rajonal

10/07/2023

Perceptimet e Qytetarëve për Ndikimin e Akterëve të Huaj në Kosovë dhe Bashkëpunimin Rajonal

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i katërt

16/12/2014

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i katërt

EDICION SPECIAL I BKS - PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

28/01/2015

EDICION SPECIAL I BKS - PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Bashkëpunimi rajonal dhe integrimi i Kosovës në BE -Perspektiva e qytetarëve të Kosovës

23/03/2021

Bashkëpunimi rajonal dhe integrimi i Kosovës në BE -Perspektiva e qytetarëve të Kosovës

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicion Special  Perceptimet e qytetarëve për kërcënimet e reja të ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë

12/02/2019

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicion Special Perceptimet e qytetarëve për kërcënimet e reja të ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë

Perceptimi i qytetarëve për integritetin e institucioneve publike në Kosovë

1/03/2022

Perceptimi i qytetarëve për integritetin e institucioneve publike në Kosovë

Perceptimet e qytetarëve të Kosovës për integrimin në BE, marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe bashkëpunimin rajonal

21/07/2023

Perceptimet e qytetarëve të Kosovës për integrimin në BE, marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe bashkëpunimin rajonal

Kosovo and Serbia: Between Desires and Reality

8/12/2020

Kosovo and Serbia: Between Desires and Reality

Vlerësimi i rreziqeve në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë - Shkurt 2008 -Qershor 2017

7/11/2017

Vlerësimi i rreziqeve në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë - Shkurt 2008 -Qershor 2017