Publikimet

MARRËVESHJET E DIALOGUT TEKNIK KOSOVË - SERBI: PËRSHTYPJET NË TERREN

27/02/2021

MARRËVESHJET E DIALOGUT TEKNIK KOSOVË - SERBI: PËRSHTYPJET NË TERREN

Të zënë ngushtë: Sfidat e Kosovës në përballjen me pandeminë COVID-19

27/12/2020

Të zënë ngushtë: Sfidat e Kosovës në përballjen me pandeminë COVID-19

Pasqyrë krahasuese e perceptimeve për institucionet publike nga të anketuarit në Kosovë dhe Serbi

14/12/2020

Pasqyrë krahasuese e perceptimeve për institucionet publike nga të anketuarit në Kosovë dhe Serbi

Gjendja aktuale e Integriteti në Policinë e Kosovës

11/12/2020

Gjendja aktuale e Integriteti në Policinë e Kosovës

KOSOVO AND SERBIA: BETWEEN DESIRES AND REALITY

8/12/2020

KOSOVO AND SERBIA: BETWEEN DESIRES AND REALITY

FOREIGN POLICY: WHO IS WINNING HEARTS AND MINDS ON THE BALKAN PLAYGROUND?

8/12/2020

FOREIGN POLICY: WHO IS WINNING HEARTS AND MINDS ON THE BALKAN PLAYGROUND?

One Size Does Not Fit All: The Challenge with Defining and Understanding Violent Extremism and Other Related Concepts

17/11/2020

One Size Does Not Fit All: The Challenge with Defining and Understanding Violent Extremism and Other Related Concepts

NDIKIMI RUS NË KOSOVË: NËN HIJET E MITIT DHE REALITETIT

12/11/2020

NDIKIMI RUS NË KOSOVË: NËN HIJET E MITIT DHE REALITETIT

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i dhjetë

1/11/2020

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i dhjetë

POLAND-WESTERN BALKANS: TOGETHER TOWARDS THE FUTURE

27/10/2020

POLAND-WESTERN BALKANS: TOGETHER TOWARDS THE FUTURE

LUFTËTARËT E HUAJ DHE DIASPORA E KOSOVËS: RASTI I GJERMANISË

7/10/2020

LUFTËTARËT E HUAJ DHE DIASPORA E KOSOVËS: RASTI I GJERMANISË

SFIDAT E SIGURISË PUBLIKE NË KOSOVË - EDICION SPECIAL I BKS

5/10/2020

SFIDAT E SIGURISË PUBLIKE NË KOSOVË - EDICION SPECIAL I BKS

WHAT EU MEMBER STATES CAN LEARN FROM KOSOVO’S EXPERIENCE IN REPATRIATING FORMER FOREIGN FIGHTERS AND THEIR FAMILIES

2/10/2020

WHAT EU MEMBER STATES CAN LEARN FROM KOSOVO’S EXPERIENCE IN REPATRIATING FORMER FOREIGN FIGHTERS AND THEIR FAMILIES

INDEKSI KOSOVAR I REZILIENCËS - EKSTREMIZMI I DHUNSHËM NË KOSOVË: ÇFARË MUND TË MËSOJMË NGA REZILIENCA NË KOMUNITET?

30/09/2020

INDEKSI KOSOVAR I REZILIENCËS - EKSTREMIZMI I DHUNSHËM NË KOSOVË: ÇFARË MUND TË MËSOJMË NGA REZILIENCA NË KOMUNITET?

LEGJITIMIMI I MISIONEVE TË HUAJA: DEKONSTRUKTIMI I PERCEPTIMEVE TË QYTETARËVE NDAJ EULEX-IT NË KOSOVË

31/08/2020

LEGJITIMIMI I MISIONEVE TË HUAJA: DEKONSTRUKTIMI I PERCEPTIMEVE TË QYTETARËVE NDAJ EULEX-IT NË KOSOVË

SFIDAT DHE PRAKTIKAT E GJITHËPËRFSHIRJES NË SEKTORIN E SIGURISË NË KOSOVË

20/03/2020

SFIDAT DHE PRAKTIKAT E GJITHËPËRFSHIRJES NË SEKTORIN E SIGURISË NË KOSOVË

DIALOGU KOSOVË-SERBI - SHQYRTIMI I PERCEPTIMEVE TË TË ANKETUARVE

14/02/2020

DIALOGU KOSOVË-SERBI - SHQYRTIMI I PERCEPTIMEVE TË TË ANKETUARVE

ZBËRTHIMI I PËRGJIGJES SË KOSOVËS NDAJ TË KTHYERVE NGA ZONAT E LUFTË NË SIRI DHE IRAK

19/01/2020

ZBËRTHIMI I PËRGJIGJES SË KOSOVËS NDAJ TË KTHYERVE NGA ZONAT E LUFTË NË SIRI DHE IRAK