PIKËPAMJET E QYTETARËVE NDAJ EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM DHE RADIKALIZMIT NË KOSOVË

13/06/2016

PIKËPAMJET E QYTETARËVE NDAJ EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM DHE RADIKALIZMIT NË KOSOVË
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

Mbështetur nga

NED

AUTORË

Vesë Kelmendi

Shkarko

Ky edicion special i BKS-së i drejtohet një game të gjerë të akterëve që janë të interesuar t’i përcjellin perceptimet e qytetarëve për ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin në Kosovë. Më saktësisht, ai i drejtohet një audience që është e interesuar t’i ndjekë trendet e opinionit publik në Kosovë, me theks të veçantë në besueshmërinë dhe kontaktin e qytetarëve të Kosovës në raport me institucionet fetare në Kosovë, kërcënimet dhe rreziqet që burojnë nga formacionet terroriste siç janë: ISIS dhe AL-Nusra; perceptimin për rehabilitimin e të kthyerve nga Siria dhe Iraku si dhe perceptimet për strategjinë e Qeverisë së Kosovës që merret me këtë dukuri. Në përgjithësi, BKS-ja u drejtohet politikbërësve në nivel shtetëror, aktorëve ndërkombëtarë në Kosovë, si edhe organizatave vendore, komuniteteve fetare, shoqërisë civile, komunitetit akademik dhe mediave.