Publikimet

FUSHËBETEJAT E REJA: AKTIVITETI I GRUPEVE EKSTREMISTE NË RRJETET SOCIALE NË KOSOVË, SHQIPËRI DHE MAQEDONI

30/11/2017

FUSHËBETEJAT E REJA: AKTIVITETI I GRUPEVE EKSTREMISTE NË RRJETET SOCIALE NË KOSOVË, SHQIPËRI DHE MAQEDONI

Vlerësimi i rreziqeve në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë - Shkurt 2008 -Qershor 2017

7/11/2017

Vlerësimi i rreziqeve në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë - Shkurt 2008 -Qershor 2017

Ndërhyrja e Rusisë në Kosovë: si dhe pse?

2/11/2017

Ndërhyrja e Rusisë në Kosovë: si dhe pse?

Monitorimi dhe vlerësimi i integritetit në institucionet e sigurisë  në Kosovë

27/10/2017

Monitorimi dhe vlerësimi i integritetit në institucionet e sigurisë  në Kosovë

THE ISLAMIC STATE NARRATIVE IN KOSOVO DECONSTRUCTED ONE STORY AT A TIME

21/09/2017

THE ISLAMIC STATE NARRATIVE IN KOSOVO DECONSTRUCTED ONE STORY AT A TIME

PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR INTEGRITETIN NË POLICI

1/09/2017

PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR INTEGRITETIN NË POLICI

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË - PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR EKSTREMIZMIN E DHUNSHËM

1/07/2017

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË - PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR EKSTREMIZMIN E DHUNSHËM

UDHËZUES PËR BASHKËPUNIMIN E SHOQËRISË CIVILE ME INSTITUCIONET E SIGURISË NË KOSOVË

1/06/2017

UDHËZUES PËR BASHKËPUNIMIN E SHOQËRISË CIVILE ME INSTITUCIONET E SIGURISË NË KOSOVË

SIGURIA PRIVATE NË PRAKTIKË: RASTE STUDIMI NGA EVROPA JUGLINDORE

29/05/2017

SIGURIA PRIVATE NË PRAKTIKË: RASTE STUDIMI NGA EVROPA JUGLINDORE

RIINTEGRIMI I LUFTËTARËVE TË HUAJ TË RIKTHYER: ÇFARË QASJE I PËRSHTATET MË SË MIRI KOSOVËS?

4/05/2017

RIINTEGRIMI I LUFTËTARËVE TË HUAJ TË RIKTHYER: ÇFARË QASJE I PËRSHTATET MË SË MIRI KOSOVËS?

INTERNATIONAL OR LOCAL OWNERSHIP?: SECURITY SECTOR DEVELOPMENT IN POST-INDEPENDENT KOSOVO

20/02/2017

INTERNATIONAL OR LOCAL OWNERSHIP?: SECURITY SECTOR DEVELOPMENT IN POST-INDEPENDENT KOSOVO

MAPPING THE STATE OF PLAY OF INSTITUTIONAL AND COMMUNITY INVOLVEMENT IN COUNTERING VIOLENT EXTREMISM IN KOSOVO

13/02/2017

MAPPING THE STATE OF PLAY OF INSTITUTIONAL AND COMMUNITY INVOLVEMENT IN COUNTERING VIOLENT EXTREMISM IN KOSOVO

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË: TRENDET E PERCEPTIMEVE TË PUBLIKUT PËR POLITIKËN E JASHTME DHE DIALOGUN ME SERBINË

2/02/2017

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË: TRENDET E PERCEPTIMEVE TË PUBLIKUT PËR POLITIKËN E JASHTME DHE DIALOGUN ME SERBINË

GRATË NË EKSTREMIZMIN E DHUNSHËM: MËSIMET E NXJERRA NGA KOSOVA

26/01/2017

GRATË NË EKSTREMIZMIN E DHUNSHËM: MËSIMET E NXJERRA NGA KOSOVA

SHQYRTIMI I PËRGJIGJES SË NATO-S - CILI ËSHTË PARTNERITETI ME KOSOVËN?

12/01/2017

SHQYRTIMI I PËRGJIGJES SË NATO-S - CILI ËSHTË PARTNERITETI ME KOSOVËN?

Konteksti i zhvillimit të Rishikimit Strategjik të Sektorit të Sigurisë - pikëpamjet e shoqërisë civile

17/09/2013

Konteksti i zhvillimit të Rishikimit Strategjik të Sektorit të Sigurisë - pikëpamjet e shoqërisë civile