Publikimet

A mund të tejkalohet ngecja në zbatimin e Marrëveshjes drejt Normalizimit të Marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë përmes sekuencimit alternativ të veprimeve?

3/11/2023

A mund të tejkalohet ngecja në zbatimin e Marrëveshjes drejt Normalizimit të Marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë përmes sekuencimit alternativ të veprimeve?

Perceptimi i Grave Police për Integrimin Gjinor në Policinë e Kosovës

2/11/2023

Perceptimi i Grave Police për Integrimin Gjinor në Policinë e Kosovës

Si mund të mësojmë nga praktikat evropiane për të zhbllokuar procesin e identifikimit të infrastrukturës kritike në Kosovë?

2/10/2023

Si mund të mësojmë nga praktikat evropiane për të zhbllokuar procesin e identifikimit të infrastrukturës kritike në Kosovë?

Has Kosovo understood the Sexual Integrity of Women?

26/09/2023

Has Kosovo understood the Sexual Integrity of Women?

A janë organizatat joqeveritare të përgatitura për t’u marrë me kërcënimet kibernetike? Analizë e perceptimeve të kapaciteteve të sigurisë kibernetike në mesin e OJQ-ve në Kosovë

7/09/2023

A janë organizatat joqeveritare të përgatitura për t’u marrë me kërcënimet kibernetike? Analizë e perceptimeve të kapaciteteve të sigurisë kibernetike në mesin e OJQ-ve në Kosovë

Kosovo’s Take on Cybersecurity

4/08/2023

Kosovo’s Take on Cybersecurity

What is Kosovo’s position in regional security cooperation?

27/07/2023

What is Kosovo’s position in regional security cooperation?

Youth Perspectives on Western Balkans Security- WBSB 2023 Essay Collection by Students from Kosovo, Serbia, and Albania

26/07/2023

Youth Perspectives on Western Balkans Security- WBSB 2023 Essay Collection by Students from Kosovo, Serbia, and Albania

Perceptimet e qytetarëve të Kosovës për integrimin në BE, marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe bashkëpunimin rajonal

21/07/2023

Perceptimet e qytetarëve të Kosovës për integrimin në BE, marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe bashkëpunimin rajonal

Perceptimet e Qytetarëve për Ndikimin e Akterëve të Huaj në Kosovë dhe Bashkëpunimin Rajonal

10/07/2023

Perceptimet e Qytetarëve për Ndikimin e Akterëve të Huaj në Kosovë dhe Bashkëpunimin Rajonal

Dokument i Shkurtër i Politikave mbi Agjensinë dhe Mjedisin e Punës për Gratë në Sektorin e Sigurisë

25/06/2023

Dokument i Shkurtër i Politikave mbi Agjensinë dhe Mjedisin e Punës për Gratë në Sektorin e Sigurisë

Is the Law Interception of Electronic Communications in Kosovo, working?

19/05/2023

Is the Law Interception of Electronic Communications in Kosovo, working?

Si i ndryshon Marrëveshja për Rrugën e Normalizimit – nëse zbatohet – marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë?

10/05/2023

Si i ndryshon Marrëveshja për Rrugën e Normalizimit – nëse zbatohet – marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë?

Is a compulsory military service feasible for Kosovo?

10/05/2023

Is a compulsory military service feasible for Kosovo?

Thyerja e kodit - Ballafaqimi me rrjetin e lidhur të dezinformimit rus dhe kinez dhe rrjedhjeve të paligjshme të fondeve në Europën Juglindore

9/05/2023

Thyerja e kodit - Ballafaqimi me rrjetin e lidhur të dezinformimit rus dhe kinez dhe rrjedhjeve të paligjshme të fondeve në Europën Juglindore

Mainstreaming, Gender and Communication

24/04/2023

Mainstreaming, Gender and Communication

Menaxhimi i COVID-19 në Kosovë

28/03/2023

Menaxhimi i COVID-19 në Kosovë

Doracak rreth kontekstit të terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë

9/03/2023

Doracak rreth kontekstit të terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë

Perceptimet e Qytetarëve për Sigurinë Publike dhe Kërcënimet ndaj Sigurisë Kombëtare në Kosovë

28/02/2023

Perceptimet e Qytetarëve për Sigurinë Publike dhe Kërcënimet ndaj Sigurisë Kombëtare në Kosovë

War Echoes Intensify Fears- Views of Serbian Citizens on Relations in the Region

28/02/2023

War Echoes Intensify Fears- Views of Serbian Citizens on Relations in the Region

Perceptimi Publik ndaj Institucioneve të Sigurisë dhe Drejtësisë, si dhe Çështjeve të Korrupsionit në Shqipëri

28/01/2023

Perceptimi Publik ndaj Institucioneve të Sigurisë dhe Drejtësisë, si dhe Çështjeve të Korrupsionit në Shqipëri

Perceptimi ndaj Sigurisë Publike, Kërcënimeve të Brendshme dhe të Jashtme ndaj Sigurisë në Shqipëri

20/12/2022

Perceptimi ndaj Sigurisë Publike, Kërcënimeve të Brendshme dhe të Jashtme ndaj Sigurisë në Shqipëri