TRENDET E BESUESHMËRISË SË QYTETARËVE NDAJ INSTITUCIONEVE TË SIGURISË DHE TË DREJTËSISË NË KOSOVË

30/09/2015

TRENDET E BESUESHMËRISË SË QYTETARËVE NDAJ INSTITUCIONEVE TË SIGURISË DHE TË DREJTËSISË NË KOSOVË
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

Mbështetur nga

NED

AUTORË

Mentor Vrajolli, Përparim Kryeziu

Shkarko

Struktura e këtij dokumenti është e përbërë nga katër seksione: seksioni i parë shtjellon trendet e përgjithshme të besimit të qytetarëve ndaj institucioneve të sigurisë dhe të drejtësisë (Ky seksion përmban gjithashtu nënndarje ku trendet e përgjithshme për secilin institucion të veçantë janë të analizuara veçmas); Pjesa e dytë analizon trendet rurale/urbane të besimit të qytetarëve ndaj institucioneve të sigurisë dhe drejtësisë; Pjesa e tretë analizon trendet gjinore të besimit të qytetarëve ndaj institucioneve të sigurisë dhe drejtësisë, si dhe perspektivat etnike seksioni i katërt në bazë. Ky raport gjithashtu përmban një listë të disa rekomandime e dhënë duke u bazuar në analizën e gjetjeve.