PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR INTEGRITETIN NË POLICINË E KOSOVËS

29/02/2016

PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR INTEGRITETIN NË POLICINË E KOSOVËS
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

Mbështetur nga

NED

AUTORË

Plator Avdiu

Shkarko

Më saktësisht, ai i drejtohet një audience që është e interesuar t’i ndjekë trended e opinionit publik në Kosovë, me theks të veçantë në besueshmërinë e publikut ndaj PK-së dhe Inspektoratit Policor të Kosovës (IPK), shpeshtësinë e kontakteve të qytetarëve me PK-në dhe njësitë përkatëse të saj, perceptimin për korrupsionin në rradhët e PK-së, si dhe sigurinë publike. Në përgjithësi, BKS-ja u drejtohet politikëbërësve në nivel kombëtar, pranisë ndërkombëtare në Kosovëm si dhe organizatave vendore, rajonale e ndërkombëtare të shoqërisë civile, komunitetit akademik dhe mediave.