EDICION SPECIAL I BKS - PERCEPTIMET E PUBLIKUT PËR POLITIKËN E JASHTME DHE DIALOGUN ME SERBINË

15/01/2015

EDICION SPECIAL I BKS - PERCEPTIMET E PUBLIKUT PËR POLITIKËN E JASHTME DHE DIALOGUN ME SERBINË
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

Mbështetur nga

NED

AUTORË

Donika Emini

Shkarko

Sondazhi është realizuar gjatë pjesës së dytë të muajit Tetor 2014, përmes intervistave sy më sy me amvisëri në Kosovë. Mostra gjithëpërfshirëse në nivel vendi, prej të cilës u realizua hulumtimi, përbëhej prej 1,101 ekonomive familjare, ku janë targetuar qytetar të Kosovës të moshës mbi 18 vjeç. Ndarja etnike e të anketuarve në këtë edicion të BKS-s ishte: 87.92 për qind shqiptarë të Kosovës, 9.08 për qind serbë të Kosovës, dhe 3 për qind pjesëtar të komuniteteve tjera etnike (boshnjakë 1.0 për qind, turq 1.0 për qind, dhe RAE 1.0 për qind).

Perceptimet e paraqitura në këtë raport vijnë prej informacioneve të mbledhura nga të anketuarit, dhe se ato paraqesin vetëm perceptimin se si i sheh popullata palët e përfshira në këtë studim. Raporti nuk paraqet në asnjë mënyrë ndonjë vlerësim përfundimtar të cilësisë së punës së institucioneve dhe palëve të cilat kanë qenë subjekt i këtij studimi.

Ky projekt mbështet nga: Fondacioni Amerikan National Endowment for Democracy (NED).