Barometri Kosovar i Sigurisë - Zërat e Kosovës: Vështirmet dhe Përceptimet

22/05/2013

Barometri Kosovar i Sigurisë - Zërat e Kosovës: Vështirmet dhe Përceptimet
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

AUTORË

Armend Muja

Shkarko

Sondazhi është realizuar gjatë muajit Prill 2013 përmes intervistave sy-me-sy me amvisëri ne Kosovë. Mostra kombëtare ka përfshire 1067 amvisëri dhe përfaqëson opinionet e qytetareve të moshës 18 vjet (te moshës se rritur) ose me të vjetër të të gjitha etnive ne Kosove.