Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perëndimor (BSBP)

Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perëndimor (BSBP) është një nismë e re rajonale e nisur nga QKSS në vitin 2020 si pasardhëse e programit të QKSS Barometri i Sigurisë së Kosovës i implementuar në Kosovë për tetë vite me radhë.

Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perëndimor (BSBP)

Rreth Projektit

BSBP shërben si një instrument për të matur perceptimet e qytetarëve të Shqipërisë, Kosovës dhe Serbisë për çështje të ndryshme të lidhura me sigurinë, sundimin e ligjit, drejtësinë, bashkëpunimin rajonal dhe ndërtimin e paqes. Për më tepër, BSBP identifikon kërcënimet dhe sfidat e ndryshme ekzistuese dhe ato me potencial rritjeje siç perceptohen nga qytetarët e të tre vendeve.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të përdorë matjen e opinionit publik si një instrument të besueshëm të kërkimit të llogaridhënies dhe avokimit, dhe të ndikojë pozitivisht në trajektoren e zhvillimeve kyçe lokale dhe rajonale të sigurisë, politikës të jashtme dhe zbatimit të ligjit në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më tepër, projekti synon të lehtësojë dhe promovojë bashkëpunimin rajonal dhe afrimin e shoqërive të Ballkanit Perëndimor duke ekspozuar, trajtuar dhe luftuar stereotipet ndër- kulturore përmes sigurimit dhe ofrimit të të dhënave konkrete të matshme dhe të besueshme në temat përkatëse.

Partnerët e projektit janë Qendra e Beogradit për Politika të Sigurisë në Serbi dhe Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes në Shqipëri. Projekti mbështetet financiarisht nga National Endowment for Democracy (NED).