Publikimet

Cultural Drivers of Radicalisation

15/06/2021

Cultural Drivers of Radicalisation

Perceptimet e komunitetit mbi ekstremizmin e dhunshëm dhe riatdhesimin e qytetarëve të Kosovës nga fushëbetejat e ISIS-it

25/05/2021

Perceptimet e komunitetit mbi ekstremizmin e dhunshëm dhe riatdhesimin e qytetarëve të Kosovës nga fushëbetejat e ISIS-it

Doracak rreth kontekstit të terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë

9/03/2023

Doracak rreth kontekstit të terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë

Antisemitic Discourse in the Western Balkans: A collection of case studies

18/05/2021

Antisemitic Discourse in the Western Balkans: A collection of case studies

Stakeholders of (De)-Radicalisation in Kosovo

15/04/2021

Stakeholders of (De)-Radicalisation in Kosovo

Shpjegimi i dallimit: Cenueshmëria dhe Qëndrueshmëria ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm në Kosovë

24/10/2018

Shpjegimi i dallimit: Cenueshmëria dhe Qëndrueshmëria ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm në Kosovë

Përtej shkaktarëve: Rreziqet e reja të ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë

16/10/2018

Përtej shkaktarëve: Rreziqet e reja të ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë

Trendet e Radikalizimit në Kosovë

1/11/2021

Trendet e Radikalizimit në Kosovë

Udhëzues për gazetarë - Ekstremizmi i dhunshëm: Definimi dhe terminologjia

30/05/2018

Udhëzues për gazetarë - Ekstremizmi i dhunshëm: Definimi dhe terminologjia

Kthimi i luftëtarëve të huaj në shtëpi

1/04/2021

Kthimi i luftëtarëve të huaj në shtëpi

RIINTEGRIMI I LUFTËTARËVE TË HUAJ TË RIKTHYER: ÇFARË QASJE I PËRSHTATET MË SË MIRI KOSOVËS?

4/05/2017

RIINTEGRIMI I LUFTËTARËVE TË HUAJ TË RIKTHYER: ÇFARË QASJE I PËRSHTATET MË SË MIRI KOSOVËS?

Disengagement, rehabilitation and reintegration of foreign terrorist fighters

4/04/2022

Disengagement, rehabilitation and reintegration of foreign terrorist fighters

MAPPING THE STATE OF PLAY OF INSTITUTIONAL AND COMMUNITY INVOLVEMENT IN COUNTERING VIOLENT EXTREMISM IN KOSOVO

13/02/2017

MAPPING THE STATE OF PLAY OF INSTITUTIONAL AND COMMUNITY INVOLVEMENT IN COUNTERING VIOLENT EXTREMISM IN KOSOVO

De-radicalization and Integration Legal & Policy Framework

20/12/2021

De-radicalization and Integration Legal & Policy Framework

Luftëtarët e huaj dhe diaspora e Kosovës: Rasti i Gjermanisë

7/10/2020

Luftëtarët e huaj dhe diaspora e Kosovës: Rasti i Gjermanisë

Fushëbetejat e reja: Aktiviteti i grupeve ekstremiste në rrjetet sociale në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni

30/11/2017

Fushëbetejat e reja: Aktiviteti i grupeve ekstremiste në rrjetet sociale në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni

Mainstreaming, Gender and Communication

24/04/2023

Mainstreaming, Gender and Communication

Offline and Online (De)radicalization: An Overview of the Case of Kosovo

7/06/2021

Offline and Online (De)radicalization: An Overview of the Case of Kosovo

RAPORT PËR SHKAQET DHE PASOJAT E PËRFSHIERJES SË QYTETARËVE TË KOSOVËS SI LUFTËTARË TË HUAJ NË SIRI DHE IRAK

14/04/2015

RAPORT PËR SHKAQET DHE PASOJAT E PËRFSHIERJES SË QYTETARËVE TË KOSOVËS SI LUFTËTARË TË HUAJ NË SIRI DHE IRAK

Vlerësimi Bazë për Shërbimin Sprovues të Kosovës

19/12/2021

Vlerësimi Bazë për Shërbimin Sprovues të Kosovës

What EU Member States can learn from Kosovo’s experience in repatriating former foreign fighters and their families

2/10/2020

What EU Member States can learn from Kosovo’s experience in repatriating former foreign fighters and their families

Zbërthimi i përgjigjes së Kosovës ndaj të kthyerve nga Zonat e luftës në Siri dhe Irak

19/01/2020

Zbërthimi i përgjigjes së Kosovës ndaj të kthyerve nga Zonat e luftës në Siri dhe Irak

The islamic state narrative in Kosovo: Deconstructed one story at a time

21/09/2017

The islamic state narrative in Kosovo: Deconstructed one story at a time

(De)radikalizimi online dhe offline në Ballkan

6/04/2022

(De)radikalizimi online dhe offline në Ballkan

Ndërtimi i qëndrueshmërisë: Të rinjtë kundër ekstremizmit të dhunshëm

30/07/2021

Ndërtimi i qëndrueshmërisë: Të rinjtë kundër ekstremizmit të dhunshëm

Indeksi Kosovar i Reziliencës - Ekstremizmi i dhunshëm në Kosovë -Çfarë mund të mësojmë nga rezilienca në komunitet?

30/09/2020

Indeksi Kosovar i Reziliencës - Ekstremizmi i dhunshëm në Kosovë -Çfarë mund të mësojmë nga rezilienca në komunitet?

Vlerësimi i rreziqeve në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë - Shkurt 2008 -Qershor 2017

7/11/2017

Vlerësimi i rreziqeve në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë - Shkurt 2008 -Qershor 2017

(De)radikalizmin Online dhe Offline ne Ballkan dhe MENA -  Synthesis Report

15/06/2022

(De)radikalizmin Online dhe Offline ne Ballkan dhe MENA -  Synthesis Report

Gratë në ekstremizmin e dhunshëm: Mësimet e nxjerra nga Kosova

26/01/2017

Gratë në ekstremizmin e dhunshëm: Mësimet e nxjerra nga Kosova

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË - PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR EKSTREMIZMIN E DHUNSHËM

1/07/2017

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË - PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR EKSTREMIZMIN E DHUNSHËM

PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR INTEGRITETIN NË POLICI

1/09/2017

PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR INTEGRITETIN NË POLICI

Perceptimet e qytetarëve dhe përgjigja e komunitetit ndaj luftëtarëve të huaj të kthyer në Kosovë - Edicion Special i Barometrit Kosovar të Sigurisë

21/05/2018

Perceptimet e qytetarëve dhe përgjigja e komunitetit ndaj luftëtarëve të huaj të kthyer në Kosovë - Edicion Special i Barometrit Kosovar të Sigurisë