Takimi rajonal i Programit Rajonal të Partneriteteve të Rinisë – Becic, Mali i Zi

26/04/2024

Takimi rajonal i Programit Rajonal të Partneriteteve të Rinisë – Becic, Mali i Zi

Programi Rajonal i Partneriteteve të Rinisë u mbajt në Becic, Mal te Zi, nga 21 deri më 26 prill 2024. Përfaqësues nga Kosova, Bosnja dhe Hercegovina dhe Serbia u mblodhën së bashku për të mësuar më shumë për fuqinë e ndërtimit te paqes dhe pajtimin në Ballkanin Perëndimor.

Trajnimi u përqendrua në rritjen e mirëkuptimit dhe pajtimit në rajonet pas konfliktit përmes një game të larmishme temash të përqendruara në dialogun, edukimin mediatik dhe edukimin. Pjesëmarrësit u angazhuan me ekspertë dhe praktikues për të eksploruar strategjitë për ndërtimin e paqes, duke theksuar rëndësinë e komunikimit të hapur, metodat novatore të të kuptuarit, përpjekjet për paqen në bazë dhe rolin e arsimit në integrimin në BE. Sesionet shqyrtuan ndikimin e medias në tensionet etnike dhe përfaqësimin gjinor dhe eksploruan se si shprehjet artistike mund të ndihmojnë shërimin në shoqëritë pas konfliktit. Dinamika e marrëdhënieve shqiptaro-serbe u analizua dhe u dhanë njohuri strategjike nga trajnerët. Programi nënvizoi ndërlidhjen e medias, arsimit, artit dhe dialogut në ndërtimin e paqes së qëndrueshme në rajonet pas konfliktit.