Transformimi i konfliktit përmes edukimit të paqes me empati

3/04/2023

Transformimi i konfliktit përmes edukimit të paqes me empati

Me qëllim për të promovuar paqen dhe kuptimin e ndërsjellë midis kulturave dhe kombësive të ndryshme, QKSS dhe BCSP po organizojnë akademinë pranverore të projektit "Transformimi i konfliktit përmes edukimit të paqes me empati". Akademia do të mbulojë një gamë të gjerë temash, duke përfshirë anatomine e stereotipeve dhe paragjykimeve, fuqinë e dialogut dhe gjuhës së paqes, si dhe ndikimin e medias në krijimin dhe mirëmbajtjen e konfliktit. Për më tepër, akademia synon të ofrojë njohuri më të thellë të rolit të narrativave në konflikt dhe nevojën për ndjeshmëri ndërkulturore dhe mendim kritik për të promovuar empatinë dhe kuptimin midis grupeve të ndryshme. Pjesëmarrësit e akademisë përfshijnë të rinj nga Kosova dhe Serbia nga sfonde të ndryshme, të cilët do të punojnë së bashku në sesione dhe ushtrime interaktive. Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të mësojnë më tepër edhe për dialogun mes Serbisë dhe Kosovës dhe ta eksplorojnë më tej potencialin e ndërtimit të një të ardhme të përbashkët përmes dialogut. Akademia do të ofrojë njohuri për konceptet e paqes, dhunës dhe konfliktit dhe mënyrat se si ato ndikojnë në arritjen e një paqeje të qëndrueshme.