QKSS në konferencën finale të projektit “PERCEPTIONS” në Bolonja, Itali

25/01/2023

KCSS Team attended the final Symposium of "PERCEPTIONS" project in Bologna, Italy

QKSS takohet me Nënkryetarin e Komunës së Lipjanit për krijimin e Forumeve të Komunitetit për Interes Publik (CFPI)

24/01/2023

KCSS meets with the Deputy Mayor of Lipjan Municipality to establish the Community Forums for Public Interest (CFPI)

This week, KCSS representatives met with the Deputy Mayor if Lipjan Municipality, Mr. Diamant Bytyqi,…

QKSS takohet me Kryetarin e Komunës së Vitisë për themelimin e Forumit të Komunitetit për Interes Publik (CFPI)

24/01/2023

KCSS meets with the Mayor of Vitia Municipality for the creation of the Community Forums for Public Interest (CFPI)

Today, KCSS representatives met with the Mayor of Vitia Municipality, Mr. Sokol Haliti, to introduce…

QKSS fillon me takimet për themelimin e Forumeve të Komuntietit për Interes Publik (CFPI)

16/01/2023

KCSS begins with meetings to establish the Community Forums for Public Interest (CFPI)

Today, KCSS representatives met with the mayor of the Municipality of Kamenica, Mr. Kadri Rahimaj, to…

Thirrje e Hapur: Transformimi i Konfliktit Përmes Edukimit për Empati ndaj Paqes

13/01/2023

Call for Applications: Conflict transformation through empathetic peace education

Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) and Belgrade Centre for Security Policy (BCSP) invite you…

QKSS Lanson Platformën securitybarometer.qkss.org

21/12/2022

KCSS Launches the securitybarometer.qkss.org platform

During the last conference of 2022, the securitybarometer.qkss.org platform was launched. This website…

QKSS Publikon Raportin “Perceptimet publike për Besimin, Korrupsionin dhe Integritetin e Institucioneve Publike në Kosovë”

21/12/2022

KCSS Publishes the "Public percpetion on Trust, Corruption and Integrity of Public Institutions in Kosovo" Report

Kosovar Center for Security Studies (KCSS) has published today (December 21, 2022) the Security Barometer…

Trajnim dy-ditor me Shërbimin Sprovues të Kosovës mbi Radikalizimin, Ekstremizmin e Dhunshëm, Rehabilitimin dhe Riintegrimin

20/12/2022

Two-day training workshop with Kosovo Probation Service on Radicalisation, Violent Extremism, Rehabilitation and Reintegration (R&R) of returnees

Perceptimet e qytetarëve për marrëdhëniet ndër-etnike: Për Shqiptarët dhe Serbët në Kosovë, kërcënimet kyçe të paqes përfshijnë papunësinë dhe marrëdhëniet ndëretnike

15/12/2022

Citizens' perceptions on interethnic relations: For Albanians and Serbs in Kosovo, key threats to peace and security include unemployment as well as the state of interethnic relations.

Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) and the New Social Initative (NSI), in a media event, published…

 1 2 3 >  >>