Building Resilience: The Youth Against Violent Extremism

30/07/2021

Ndërtimi i qëndrueshmërisë: Të rinjtë kundër ekstremizmit të dhunshëm
PUBLISHED BY

Kosovar Centre for Security Studies (KCSS)

Supported by

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

AUTHORS

QKSS/KCSS

Download

Pikëpamjet e shprehura në këtë përmbledhje janë ekskluzivisht të pjesëmarrsve të trajnimit dhe në asnjë formë nuk paraqesin pikëpamjet e QKSS, Debate Centre ose Ambasadës të Mbretërisë së Holandës në Kosovë.

Trajnimi dhe shkrimi e publikimi i këtyre eseve janë zhvilluar në kuadër të projektit “Ndërtimi iQëndrueshmërisë: Komunitetet kundër ekstremizmit të dhunshëm” i mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Kosovë.