UDHËZUES PËR BASHKËPUNIMIN E SHOQËRISË CIVILE ME INSTITUCIONET E SIGURISË NË KOSOVË

1/06/2017

UDHËZUES PËR BASHKËPUNIMIN E SHOQËRISË CIVILE ME INSTITUCIONET E SIGURISË NË KOSOVË
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

Mbështetur nga

DSP, SCO-K, KCSF

AUTORË

Plator Avdiu

Shkarko