Projektet

9/01/2013

KONKURS PËR PRANIMIN E PRAKTIKANTËVE

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), qendër kjo hulumtuese jo-qeveritara (think tank)…

8/01/2013

PROFESIONI I POLICISË NË KOSOVË

Drejtori Ekzekutiv i QKSS, Florian Qehaja prezantoi gjetjet e hulumtimit empirik "Profesioni i Policisë…

27/12/2012

FORUMI HULUMTUES PËR SIGURI

Projekti ka për qëllim të nxisë debat të balancuar midis qendrave hulumtuese (think-tank), komunitetit…

Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perendimor (BSBP)

1/10/2012

MATJA E PERCEPTIMIT PUBLIK DHE BESIMIT NDAJ INSTITUCIONEVE TË SIGURISË DHE DREJTËSISË NË KOSOVË – BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË

"Matja e perceptimit publik dhe besimit ndaj institucioneve të sigurisë dhe drejtësisë në Kosovë…

TRAJNIMI MBI KOMUNIKIMIN

19/07/2012

TRAJNIMI MBI KOMUNIKIMIN

QKSS ka organizuar një trajnim për stafin në fushën e komunikimit të mërkurën, me datë 18.07.2012,…

PUNËTORIA E TRETË E KYFN “MBIKËQYRJA E SEKTORIT TË SIGURISË - SFIDAT DHE MJETET”

14/07/2011

PUNËTORIA E TRETË E KYFN “MBIKËQYRJA E SEKTORIT TË SIGURISË - SFIDAT DHE MJETET”

Qendra për Siguri, Zhvillim dhe Sundim të Ligjit (DCAF) së bashku me Qendrën Kosovare për Studime…

PUNËTORIA E DYTË E KOSOVO YOUNG FACES NETWORK (KYFN)

23/05/2011

PUNËTORIA E DYTË E KOSOVO YOUNG FACES NETWORK (KYFN)

Sot mbahet Punëtoria e Dytë e Kosovo Young Faces Network (KYFN) e organizuar se bashku nga DCAF dhe…

12/05/2011

TRAJNIM PËR MENAXHIM TË PROJEKTEVE

The research team of Kosovar Center for Security Studies composed by Mentor VRAJOLLI, Sofije KRYEZIU…

 NXITJA E DIALOGUT TË POLITIKAVE: PROGRAMI TRAIN 2011

17/03/2011

NXITJA E DIALOGUT TË POLITIKAVE: PROGRAMI TRAIN 2011

Nga një numer i madh i aplikantëve të organizatave think-tank nga i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor…

<<  < 13 14 15 16 17 >