Projektet

 NXITJA E DIALOGUT TË POLITIKAVE: PROGRAMI TRAIN 2011

17/03/2011

NXITJA E DIALOGUT TË POLITIKAVE: PROGRAMI TRAIN 2011

Nga një numer i madh i aplikantëve të organizatave think-tank nga i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor…

PUNËTORIA E PARË: KURSI HYRËS NË QEVERISJEN DHE MBIKËQYRJEN E SEKTORIT TË SIGURISË

11/02/2011

PUNËTORIA E PARË: KURSI HYRËS NË QEVERISJEN DHE MBIKËQYRJEN E SEKTORIT TË SIGURISË

Qendra për Siguri, Zhvillim dhe Sundim të Ligjit (DCAF) në bashkëpunim me Qendrën Kosovare për…

FUQIZIMI I MBIKËQYRJES SË INTELIGJENCËS – RASTI I KOSOVËS

9/02/2011

FUQIZIMI I MBIKËQYRJES SË INTELIGJENCËS – RASTI I KOSOVËS

Ekipi hulumtues i KCSS është duke zhvilluar një hulumtim i cili ka për qëllim të vlerësojë në…

13/01/2011

LISTA E PJESËMARRËSVE PËR KYFN

Punëtoria e parë: Qeverisja dhe Mbikëqyrja e Sektorit të Sigurisë Lista e kandidatëve të përzgjedhur…

FONDI PËR INSTITUTE SHKENCORE OSI PËR QKSS

6/12/2010

FONDI PËR INSTITUTE SHKENCORE OSI PËR QKSS

QKSS ka kënaqësinë t’i informoj partnerët, kolegët dhe miqtë se Fondacioni për Shoqëri të…

FONDI PËR INSTITUTE SHKENCORE OSI PËR QKSS

6/12/2010

FONDI PËR INSTITUTE SHKENCORE OSI PËR QKSS

QKSS ka kënaqësinë t’i informojë partnerët, kolegët dhe miqët se Fondacioni për Shoqëri të…

THIRRJE PËR APLIKIM: KOSOVO YOUNG FACES NETWORK

10/11/2010

THIRRJE PËR APLIKIM: KOSOVO YOUNG FACES NETWORK

These events, to take place in Kosovo and abroad in the course of 2011, will focus on Security Sector…

KONTROLLI DEMOKRTATIK I INSTITUCIONEVE TË SIGURISË

2/09/2010

KONTROLLI DEMOKRTATIK I INSTITUCIONEVE TË SIGURISË

Politikat e Sigurisë/Zhvillimi i praktikës demokratike

VLERËSIMI I EMERGJENCAVE CIVILE

2/09/2010

VLERËSIMI I EMERGJENCAVE CIVILE

Çështjet e menaxhimit të emergjencave paraqesin një nga segmentet më komplekse dhe shumë të ndjeshme…

<<  < 14 15 16 17 >