Projektet

Ndërtimi i Resiliencës: Forcimi i kapaciteteve sprovuese dhe korrektuese kosovare në procesin e pas lirimit të ekstremistëve të dhunshëm

Ndërtimi i Reziliencës dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm

1/01/2022

Ndërtimi i Resiliencës: Forcimi i kapaciteteve sprovuese dhe korrektuese kosovare në procesin e pas lirimit të ekstremistëve të dhunshëm

DRIVE

Ndërtimi i Reziliencës dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm

1/11/2021

DRIVE

Objektivi i përgjithshëm i veprimit të propozuar është të parandalojë përhapjen e terrorizmit…

D.Rad

Ndërtimi i Reziliencës dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm

12/01/2021

D.Rad

De-Radicalizimi në Evropë dhe më gjerë: Zbulim, Zgjidhje dhe Ri-integrim

PAVE

Ndërtimi i Reziliencës dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm

1/02/2020

PAVE

Parandalimi dhe adresimi i ekstremizmit të dhunshëm përmes qëndrueshmërisë në komunitete në Ballkan…

Ndërtimi i Reziliencës dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm

1/11/2019

TË RINJTË PËR TË RINJTË- RRITJA E QËNDRUESHMËRISË PËR GRUPET E MARGJINALIZUARA NË KOSOVË

PERCEPTIONS “KUPTIMI I NDIKIMIT TË TEKNOLOGJIVE TË REJA, MEDIAVE SOCIALE DHE PERCEPTIMET NË VENDET E JASHTME MBI FLUKSET E MIGRIMIT DHE SIGURIA E BE-SË & OFRIMI I VLEFSHËM KUNDËRVEPRUES NDAJ QASJES, M

Ndërtimi i Reziliencës dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm

19/09/2019

PERCEPTIONS “KUPTIMI I NDIKIMIT TË TEKNOLOGJIVE TË REJA, MEDIAVE SOCIALE DHE PERCEPTIMET NË VENDET E JASHTME MBI FLUKSET E MIGRIMIT DHE SIGURIA E BE-SË & OFRIMI I VLEFSHËM KUNDËRVEPRUES NDAJ QASJES, M

PERCEPTIONS synon të identifikojë narrativët dhe perceptimet (apo perceptimet e gabuara) për BE-në…

NDËRTIMI I QËNDRUESHMËRISË: KOMUNITETET KUNDËR EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM

Ndërtimi i Reziliencës dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm

1/09/2019

NDËRTIMI I QËNDRUESHMËRISË: KOMUNITETET KUNDËR EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM

Ndërtimi i Reziliencës dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm

1/08/2019

ANALIZIMI I PROCESIT TË RIINTEGRIMIT PËR LUFTËTARËT E HUAJ TË KTHYER NË KOMUNITET

NDËRTIMI I URAVE: EVROPIANIZIMI PËRMES RRITJES SË BASHKËPUNIMIT NË MES TË QKSS DHE THINK-TANKEVE NË BE

Ndërtimi i Reziliencës dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm

20/05/2018

NDËRTIMI I URAVE: EVROPIANIZIMI PËRMES RRITJES SË BASHKËPUNIMIT NË MES TË QKSS DHE THINK-TANKEVE NË BE

Projekti dyvjeçar ka për qëllim binjakëzimin, rrjetëzimin dhe ngritjen e kapaciteteve ndërmjet…

 1 2 3 >