Projektet

OppAttune- Countering Oppositional Political Extremism Through Attuned Dialogue: Track, Attune, Limit

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

9/05/2023

OppAttune- Countering Oppositional Political Extremism Through Attuned Dialogue: Track, Attune, Limit

Periudha e zbatimit: Prill 2023 – Mars 2026. Projekti zbatohet nga: 17 partnerë konsorciumi që vijnë…

Narrativat e mediave sociale: Adresimi i Ekstremizmit në Moshën e Mesme - SMIDGE

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

2/03/2023

Narrativat e mediave sociale: Adresimi i Ekstremizmit në Moshën e Mesme - SMIDGE

Projekti SMIDGE do të zhvillojë kundër-narrativa që synojnë grupmoshën 45-65 vjeç, duke analizuar…

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

4/11/2022

Ngritja profesionale e Shërbimit Sprovues të Kosovës drejt përballjes me terrorizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) në me mbështetje të Ambasadës së Mbretërisë…

Ndërtimi i Resiliencës: Forcimi i kapaciteteve sprovuese dhe korrektuese kosovare në procesin e pas lirimit të ekstremistëve të dhunshëm

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

1/01/2022

Ndërtimi i Resiliencës: Forcimi i kapaciteteve sprovuese dhe korrektuese kosovare në procesin e pas lirimit të ekstremistëve të dhunshëm

DRIVE

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

1/11/2021

DRIVE

Objektivi i përgjithshëm i veprimit të propozuar është të parandalojë përhapjen e terrorizmit…

D.Rad

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

12/01/2021

D.Rad

De-Radicalizimi në Evropë dhe më gjerë: Zbulim, Zgjidhje dhe Ri-integrim

PAVE

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

1/02/2020

PAVE

Parandalimi dhe adresimi i ekstremizmit të dhunshëm përmes qëndrueshmërisë në komunitete në Ballkan…

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

1/11/2019

TË RINJTË PËR TË RINJTË- RRITJA E QËNDRUESHMËRISË PËR GRUPET E MARGJINALIZUARA NË KOSOVË

PERCEPTIONS “KUPTIMI I NDIKIMIT TË TEKNOLOGJIVE TË REJA, MEDIAVE SOCIALE DHE PERCEPTIMET NË VENDET E JASHTME MBI FLUKSET E MIGRIMIT DHE SIGURIA E BE-SË & OFRIMI I VLEFSHËM KUNDËRVEPRUES NDAJ QASJES, M

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

19/09/2019

PERCEPTIONS “KUPTIMI I NDIKIMIT TË TEKNOLOGJIVE TË REJA, MEDIAVE SOCIALE DHE PERCEPTIMET NË VENDET E JASHTME MBI FLUKSET E MIGRIMIT DHE SIGURIA E BE-SË & OFRIMI I VLEFSHËM KUNDËRVEPRUES NDAJ QASJES, M

PERCEPTIONS synon të identifikojë narrativët dhe perceptimet (apo perceptimet e gabuara) për BE-në…

 1 2 3 >