Projektet

Politika e Jashtme dhe Bashkëpunimi Rajonal i Sigurisë

16/12/2022

Regional Youth Partnership Program

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

4/11/2022

Ngritja profesionale e Shërbimit Sprovues të Kosovës drejt përballjes me terrorizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) në me mbështetje të Ambasadës së Mbretërisë…

27/10/2022

Mundësimi i Ndryshimit të Drejtë në Qeverisjen Ndërkombëtare të Sistemit Shëndetësor - Pandemia COVID-19 dhe Mësimet e Nxjerra nga Ballkani Perëndimor

Nga shtatori i vitit 2022, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) ka filluar zbatimin e këtij…

FIECR - Nxitja e bashkëpunimit dhe pajtimit ndëretnik

19/08/2022

FIECR - Nxitja e bashkëpunimit dhe pajtimit ndëretnik

Promovimi i dialogut dhe nxitja e mirëkuptimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

1/03/2022

Promovimi i dialogut dhe nxitja e mirëkuptimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

Mbështetur nga Ambasada e Kanadasë në Kroaci dhe Kosovë, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë…

Gjinia, Paqja dhe Siguria

13/01/2022

Gratë në Sektorin e Sigurisë

Qëllimi kryesor i projekti është identifikimi i sfidave me të cilat përballen gratë dhe krijimi…

Ndërtimi i Resiliencës: Forcimi i kapaciteteve sprovuese dhe korrektuese kosovare në procesin e pas lirimit të ekstremistëve të dhunshëm

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

1/01/2022

Ndërtimi i Resiliencës: Forcimi i kapaciteteve sprovuese dhe korrektuese kosovare në procesin e pas lirimit të ekstremistëve të dhunshëm

DRIVE

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

1/11/2021

DRIVE

Objektivi i përgjithshëm i veprimit të propozuar është të parandalojë përhapjen e terrorizmit…

Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perëndimor (BSBP)

Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perendimor (BSBP)

29/08/2021

Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perëndimor (BSBP)

Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perëndimor (BSBP) është një nismë e re rajonale e nisur nga QKSS…

 < 1 2 3 4 >  >>