Mundësimi i Ndryshimit të Drejtë në Qeverisjen Ndërkombëtare të Sistemit Shëndetësor - Pandemia COVID-19 dhe Mësimet e Nxjerra nga Ballkani Perëndimor

Nga shtatori i vitit 2022, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) ka filluar zbatimin e këtij projekti rajonal në bashkëpunim me Qendrën e Beogradit për Politika të Sigurisë (BCSP). Projekti në thelb është i fokusuar në aktivitetet e bazuara në kërkime dhe avokim pas menaxhimit të pandemisë COVID-19 në Kosovë dhe në vendet e Ballkanit Perëndimor.

Rreth Projektit

QKSS do të angazhohet në hartimin dhe prodhimin e një raporti (dokument të shkurtër të politikave) se si është trajtuar situata pandemike në Kosovë nga institucionet shtetërore dhe organizatat dhe mekanizmat e mëdhenj ndërkombëtarë, si Kombet e Bashkuara, Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe COVAX. Duke vepruar kështu, QKSS do të ndërmarrë aktivitete hulumtuese dhe do të intervistojë palët kryesore të interesit. Raporti, i cili do të jetë një nismë e përbashkët si studim përfundimtar me organizata të tjera partnere në kuadër të këtij projekti, do të shërbejë për të avokuar për ndryshime strukturore dhe politikash në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në funksionimin e OBSH dhe COVAX për të qenë më të përgatitur për pandeminë e ardhshme. Në aspektin e avokimit, ekipi hulumtues i QKSS së bashku me partnerët nga Ballkani Perëndimor do të marrin pjesë në një vizitë studimore në Bruksel ose Gjenevë për të diskutuar gjetjet kryesore dhe rekomandimet e raportit të hulumtimit me përfaqësues të lartë të BE-së dhe OBSH-së. 

Projekti financohet nga Fondi Rockefeller Brothers dhe kohëzgjatja e tij është nga shtatori 2022 deri në maj 2023.

mike

Donika Elshani