Projektet

12/02/2019

KREMTIMI I 70-VJETORIT TË NATO-S DHE 20-VJETORIT TË ZBARKIMIT TË MISIONIT TË KFOR-IT NË KOSOVË ME TË RINJTË, GRATË DHE KOMUNITETET PAKICË

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është angazhimi i publikut në Kosovë, përkatësisht të të…

RRITJA E BESIMIT NË MES TË POLICISË SË KOSOVËS DHE KOMUNITETIT SERB NË KOSOVË

Integriteti në Sektorin e Sigurisë dhe Sundimi i Ligjit

1/01/2019

RRITJA E BESIMIT NË MES TË POLICISË SË KOSOVËS DHE KOMUNITETIT SERB NË KOSOVË

Qëllimi i këtij projekti është të identifikojë shkallën në të cilën komunitetet jo-shumicë…

10/10/2018

PROMOVIMI DHE KOMUNIKIMI I PËRFITIMEVE TË DIALOGUT KOSOVË-SERBI TË LEHTËSUAR NGA BE

Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perendimor (BSBP)

27/08/2018

KONKURS PËR PRANIMIN E HULUMTUESVE NË TERREN

17/08/2018

RRITJA E BESUESHMËRISË DHE DIALOGU NDËRMJET KOMUNITETEVE JOSHUMICË DHE INSTITUCIONEVE TË ZBATIMIT TË LIGJIT NË KOSOVË

Qëllimi i projektit është të nxisë komunikimin ndërmjet komuniteteve joshumicë dhe Policisë së…

SHKOLLA PËR INTEGRIME EVROPIANE - MODULI PËR SIGURI DHE POLITIKË TË JASHTME

20/07/2018

SHKOLLA PËR INTEGRIME EVROPIANE - MODULI PËR SIGURI DHE POLITIKË TË JASHTME

Moduli i Sigurisë dhe i Politikës së Jashtme synon të ofrojë një program të veçantë të edukimit…

NDËRTIMI I URAVE: EVROPIANIZIMI PËRMES RRITJES SË BASHKËPUNIMIT NË MES TË QKSS DHE THINK-TANKEVE NË BE

Ndërtimi i Reziliencës dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm

20/05/2018

NDËRTIMI I URAVE: EVROPIANIZIMI PËRMES RRITJES SË BASHKËPUNIMIT NË MES TË QKSS DHE THINK-TANKEVE NË BE

Projekti dyvjeçar ka për qëllim binjakëzimin, rrjetëzimin dhe ngritjen e kapaciteteve ndërmjet…

PËRSHIRJA E TË RINJËVE NË KOMUNITET - PARANDALIMI I EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM

Ndërtimi i Reziliencës dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm

30/01/2018

PËRSHIRJA E TË RINJËVE NË KOMUNITET - PARANDALIMI I EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM

Projekti ka për qëllim që të luftojë dukuritë negative përmes edukimit dhe fuqizimit të të rinjëve.

Ndërtimi i Reziliencës dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm

10/12/2017

PARANDALIMI I EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM PËRMES KOMUNIKIMIT

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) me mbështetjen e Ambasadës Amerikane në Prishtinë,…

 < 1 2 3 4 5 >  >>