Projektet

27/10/2022

Mundësimi i Ndryshimit të Drejtë në Qeverisjen Ndërkombëtare të Sistemit Shëndetësor - Pandemia COVID-19 dhe Mësimet e Nxjerra nga Ballkani Perëndimor

Nga shtatori i vitit 2022, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) ka filluar zbatimin e këtij…

FIECR - Nxitja e bashkëpunimit dhe pajtimit ndëretnik

19/08/2022

FIECR - Nxitja e bashkëpunimit dhe pajtimit ndëretnik

Promovimi i dialogut dhe nxitja e mirëkuptimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

1/03/2022

Promovimi i dialogut dhe nxitja e mirëkuptimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

Mbështetur nga Ambasada e Kanadasë në Kroaci dhe Kosovë, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë…

Gjinia, Paqja dhe Siguria

13/01/2022

Gratë në Sektorin e Sigurisë

Qëllimi kryesor i projekti është identifikimi i sfidave me të cilat përballen gratë dhe krijimi…

Ndërtimi i Resiliencës: Forcimi i kapaciteteve sprovuese dhe korrektuese kosovare në procesin e pas lirimit të ekstremistëve të dhunshëm

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

1/01/2022

Ndërtimi i Resiliencës: Forcimi i kapaciteteve sprovuese dhe korrektuese kosovare në procesin e pas lirimit të ekstremistëve të dhunshëm

DRIVE

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

1/11/2021

DRIVE

Objektivi i përgjithshëm i veprimit të propozuar është të parandalojë përhapjen e terrorizmit…

Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perëndimor (BSBP)

Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perendimor (BSBP)

29/08/2021

Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perëndimor (BSBP)

Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perëndimor (BSBP) është një nismë e re rajonale e nisur nga QKSS…

D.Rad

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

12/01/2021

D.Rad

De-Radicalizimi në Evropë dhe më gjerë: Zbulim, Zgjidhje dhe Ri-integrim

Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perendimor (BSBP)

9/09/2020

Konkurs për pranimin e hulumtuesve në terren - BSBP 2020

 < 1 2 3 4 >  >>