Narrativat e mediave sociale: Adresimi i Ekstremizmit në Moshën e Mesme - SMIDGE

Projekti SMIDGE do të zhvillojë kundër-narrativa që synojnë grupmoshën 45-65 vjeç, duke analizuar format e ndryshme të diskurseve dhe tregimeve ekstremiste në të gjithë Evropën përmes analizës së rrjeteve sociale, analizës tekstuale dhe përmbajtjes së diskursit ekstremist, dhe duke marrë parasysh specifikat kombëtare dhe demografike përmes anketës, fokus grupeve dhe intervista në 6 vende (Mbretëria e Bashkuar, Itali, Belgjikë, Danimarkë, Kosovë, Qipro).

Narrativat e mediave sociale: Adresimi i Ekstremizmit në Moshën e Mesme - SMIDGE

Rreth Projektit

Nga ky shqyrtim i thelluar i gjendjes aktuale, SMIDGE do të prodhojë kundër-narrativa, burime arsimore dhe trajnimi dhe përmbledhje politikash që synojnë promovimin e refleksivitetit, së bashku me rekomandimet e politikave në shumë nivele dhe mjetet e bazuara në dëshmi dhe trajnime për gazetarët dhe profesionistët e sigurise, të cilët janë kyç në prezantimin e kundër-narrativës dhe adresimin e lajmeve të rreme dhe dezinformatave.

Në kuadër të projektit SMIDGE QKSS do të udhëheqë paketën 6 të punës për krijimin e kundër-narrativave. Qëllimi i kësaj pakete pune është të krijojë kundërpërmbajtje alternative dhe mjete arsimore për të ndërtuar ndërgjegjësimin dhe për të nxitur reflektimin, duke marrë parasysh dimensionin gjinor dhe ndërsektorialitetin, dhe duke përdorur gjetjet nga WP-të e tjera për të adresuar sfidën e prodhimit të përmbajtjes tërheqëse për specifikat. Në këtë kontekst, projekti do të prodhojë përmbajtje kundër-narrative efektive që synon në mënyrë të përshtatshme ata në moshën e mesme, për të nxitur reflektim pozitiv dhe mendim kritik dhe në këtë mënyrë të kufizojë përhapjen dhe ndikimin e narrativave ekstremiste.

Ky projekt mbështetet nga skema e Bashkimit Evropian - Programi per Hulumtim dhe Inovacion në kuadër të marrëveshjes së grantit numër 101095290.

Kohëzgjatja: 1 Mars 2023 – Mars 2026

Më shumë rreth projektit mund të gjeni këtu: www.smidgeproject.eu