Projektet

19/08/2022

FIECR - Nxitja e bashkëpunimit dhe pajtimit ndëretnik

Promovimi i dialogut dhe nxitja e mirëkuptimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

1/03/2022

Promovimi i dialogut dhe nxitja e mirëkuptimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

Mbështetur nga Ambasada e Kanadasë në Kroaci dhe Kosovë, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë…

Gratë në Sektorin e Sigurisë

13/01/2022

Gratë në Sektorin e Sigurisë

Qëllimi kryesor i projekti është identifikimi i sfidave me të cilat përballen gratë dhe krijimi…

Ndërtimi i Resiliencës: Forcimi i kapaciteteve sprovuese dhe korrektuese kosovare në procesin e pas lirimit të ekstremistëve të dhunshëm

Ndërtimi i Reziliencës dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm

1/01/2022

Ndërtimi i Resiliencës: Forcimi i kapaciteteve sprovuese dhe korrektuese kosovare në procesin e pas lirimit të ekstremistëve të dhunshëm

DRIVE

Ndërtimi i Reziliencës dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm

1/11/2021

DRIVE

Objektivi i përgjithshëm i veprimit të propozuar është të parandalojë përhapjen e terrorizmit…

Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perëndimor (BSBP)

Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perendimor (BSBP)

29/08/2021

Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perëndimor (BSBP)

Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perëndimor (BSBP) është një nismë e re rajonale e nisur nga QKSS…

D.Rad

Ndërtimi i Reziliencës dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm

12/01/2021

D.Rad

De-Radicalizimi në Evropë dhe më gjerë: Zbulim, Zgjidhje dhe Ri-integrim

Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perendimor (BSBP)

9/09/2020

Konkurs për pranimin e hulumtuesve në terren - BSBP 2020

Radari i krimit të organizuar në Ballkanin Perëndimor (WB-OCR)

Integriteti në Sektorin e Sigurisë dhe Sundimi i Ligjit

30/06/2020

Radari i krimit të organizuar në Ballkanin Perëndimor (WB-OCR)

Radari i Krimit të Organizuar në Ballkanin Perëndimor (WB-OCR) është një iniciativë e Platformës…

 1 2 3 >  >>