Projektet

Rishpikja e Angazhimit përmes Konsultimeve Afirmative të Qytetarëve - REACH

6/06/2024

Rishpikja e Angazhimit përmes Konsultimeve Afirmative të Qytetarëve - REACH

Ky projekt synon të forcojë pjesëmarrjen e qytetarëve në çështjet e politikave evropiane. Në…

Promovimi i ndërtimit të paqes në bazë dhe bashkëpunimit ndëretnik në Kosovë

Politika e Jashtme dhe Bashkëpunimi Rajonal i Sigurisë

29/05/2024

Promovimi i ndërtimit të paqes në bazë dhe bashkëpunimit ndëretnik në Kosovë

Donator: Balkan Trust for Democracy (BTD) Kohëzgjatja: 8 muaj: Maj-Dhjetor 2024 Drejtuesi i projektit:…

Avancimi i Bashkëpunimit Rajonal të Sigurisë në Ballkanin Perëndimor: Një Fushatë Avokimi në fazën fillestare të WB6 në arkitekturën e sigurisë dhe sundimit të ligjit të BE-së

Politika e Jashtme dhe Bashkëpunimi Rajonal i Sigurisë

24/05/2024

Avancimi i Bashkëpunimit Rajonal të Sigurisë në Ballkanin Perëndimor: Një Fushatë Avokimi në fazën fillestare të WB6 në arkitekturën e sigurisë dhe sundimit të ligjit të BE-së

Ky është një projekt avokimi i financuar nga Fondacionet e Shoqërisë së Hapur – Ballkani Perëndimor…

Fuqizimi i të rinjve të margjinalizuar etnikisht në Kosovë dhe Bosnjë e Hercegovinë

21/03/2024

Fuqizimi i të rinjve të margjinalizuar etnikisht në Kosovë dhe Bosnjë e Hercegovinë

Për të ndërtuar ura ndërmjet komuniteteve veçanërisht të margjinalizuara etnikisht në Kosovë…

Krijimi i konsensusit për sigurinë në Ballkanin Perëndimor

Politika e Jashtme dhe Bashkëpunimi Rajonal i Sigurisë

1/06/2023

Krijimi i konsensusit për sigurinë në Ballkanin Perëndimor

Në kuadër të përgatitjeve për Forumin e Shoqërisë Civile dhe Think Tank të Tiranës për vitin…

OppAttune- Countering Oppositional Political Extremism Through Attuned Dialogue: Track, Attune, Limit

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

9/05/2023

OppAttune- Countering Oppositional Political Extremism Through Attuned Dialogue: Track, Attune, Limit

Periudha e zbatimit: Prill 2023 – Mars 2026. Projekti zbatohet nga: 17 partnerë konsorciumi që vijnë…

Narrativat e mediave sociale: Adresimi i Ekstremizmit në Moshën e Mesme - SMIDGE

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

2/03/2023

Narrativat e mediave sociale: Adresimi i Ekstremizmit në Moshën e Mesme - SMIDGE

Projekti SMIDGE do të zhvillojë kundër-narrativa që synojnë grupmoshën 45-65 vjeç, duke analizuar…

Trendet e Reja të Kërcënimeve

2/03/2023

Shfletimi i lirë në Internet

Në Shtator 2020, Internews themeloi një konzorcium ndërkombëtar i cili synon të fuqizojë lirinë…

Trendet e Reja të Kërcënimeve

2/03/2023

SMART Balkans

Në kuadër të projektit SMART Balkans, QKSS synon të krijojë program të veçantë për të identifikuar,…

 1 2 3 >  >>