Projektet

Gratë në Sektorin e Sigurisë

13/01/2022

KCSF Project

Qëllimi kryesor i projekti është identifikimi i sfidave me të cilat përballen gratë dhe krijimi…

Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perendimor (BSBP)

7/10/2021

Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perëndimor (BSBP)

Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perëndimor (BSBP) është një nismë e re rajonale e nisur nga QKSS…

Radari i Krimit te Organizuar ne Ballkanin Perendimor

Ndërtimi i Reziliencës dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm / Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perendimor (BSBP)

24/03/2021

Radari i Krimit te Organizuar ne Ballkanin Perendimor

Pellentesque vulputate dolor nulla, a placerat dolor mollis sit amet. Accumsan elit. Sed vitae aliquam…

Ndërtimi i Reziliencës dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm

12/01/2021

D.Rad

De-Radicalizimi në Evropë dhe më gjerë: Zbulim, Zgjidhje dhe Ri-integrim

Barometri i Sigurisë i Ballkanit Perendimor (BSBP)

9/09/2020

KONKURS PËR PRANIMIN E HULUMTUESVE NË TERREN - BSBP 2020

Ndërtimi i Reziliencës dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm

30/06/2020

RADARI I KRIMIT TË ORGANIZUAR NË BALLKANIN PERËNDIMOR

13/02/2020

THIRRJE PËR APLIKIM: VLERËSIM I JASHTËM I PROJEKTIT (BPRG)

PAVE

Ndërtimi i Reziliencës dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm

1/02/2020

PAVE

Parandalimi dhe adresimi i ekstremizmit të dhunshëm përmes qëndrueshmërisë në komunitete në Ballkan…

Integriteti në Sektorin e Sigurisë dhe Sundimi i Ligjit

10/01/2020

FUQIZIMI I INTEGRITETIT NË POLICINË E KOSOVËS

Ky projekt ka për qëllim kryesor avoimin për rritje të transparencës institucionale të Policisë…

 1 2 3 >  >>