Projektet

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

1/07/2016

PËRFSHIRJA E QYTETARËVE NË PARANDALIMIN E EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM NË KOSOVË

EUNPACK

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

30/04/2016

EUNPACK

Qëllime të mira, rezultate të përziera - shpalosja e qasjes gjithëpërfshirëse të BE-së ndaj…

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

1/09/2015

LUFTIMI I EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM – PËRFSHIRJA E QYTETARËVE NË PARANDALIM

Ky projekt ka për qëllim ngritjen e vetëdijësimit qytetar në drejtim të parandalimit të ekstremizmit…

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

1/08/2015

RRËFIMI I DY QYTETEVE- RADIKALIZMI DHE KUNDËRPËRGJIGJA NË KOMUNËN E MITROVICËS DHE VUSHTRRISË

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë mbështetur nga Zyra e BE/Përfaqësuesit Special në Kosovë…

NGRITJA E ROLIT TË KOMUNITETIT/QYTETARËVE KUNDËR EKSTREMIZMIT DHE RADIKALIZMIT NË KOSOVË

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

21/05/2015

NGRITJA E ROLIT TË KOMUNITETIT/QYTETARËVE KUNDËR EKSTREMIZMIT DHE RADIKALIZMIT NË KOSOVË

Me mbështetjen e Ambasadës Holandeze në Prishtinë, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë është…

NGRITJA E ROLIT TË KOMUNITETIT/QYTETARËVE KUNDËR EKSTREMIZMIT DHE RADIKALIZMIT NË KOSOVË

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

21/05/2015

NGRITJA E ROLIT TË KOMUNITETIT/QYTETARËVE KUNDËR EKSTREMIZMIT DHE RADIKALIZMIT NË KOSOVË

Me mbështetjen e Ambasadës Holandeze në Prishtinë, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë është…

IDENTIFIKIMI I SHKAQEVE DHE FAKTORËVE TË CILAT PO INFLUENCOJNË PJESËMARRJEN E QYTETARËVE TË KOSOVËS NË MËNYRË TË PA-AUTORIZUAR NË KONFLIKTET NË LINDJEN E MESME

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

15/09/2014

IDENTIFIKIMI I SHKAQEVE DHE FAKTORËVE TË CILAT PO INFLUENCOJNË PJESËMARRJEN E QYTETARËVE TË KOSOVËS NË MËNYRË TË PA-AUTORIZUAR NË KONFLIKTET NË LINDJEN E MESME

 < 1 2 3