Projektet

NDËRTIMI I QËNDRUESHMËRISË: KOMUNITETET KUNDËR EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

1/09/2019

NDËRTIMI I QËNDRUESHMËRISË: KOMUNITETET KUNDËR EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

1/08/2019

ANALIZIMI I PROCESIT TË RIINTEGRIMIT PËR LUFTËTARËT E HUAJ TË KTHYER NË KOMUNITET

NDËRTIMI I URAVE: EVROPIANIZIMI PËRMES RRITJES SË BASHKËPUNIMIT NË MES TË QKSS DHE THINK-TANKEVE NË BE

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

20/05/2018

NDËRTIMI I URAVE: EVROPIANIZIMI PËRMES RRITJES SË BASHKËPUNIMIT NË MES TË QKSS DHE THINK-TANKEVE NË BE

Projekti dyvjeçar ka për qëllim binjakëzimin, rrjetëzimin dhe ngritjen e kapaciteteve ndërmjet…

PËRSHIRJA E TË RINJËVE NË KOMUNITET - PARANDALIMI I EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

30/01/2018

PËRSHIRJA E TË RINJËVE NË KOMUNITET - PARANDALIMI I EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM

Projekti ka për qëllim që të luftojë dukuritë negative përmes edukimit dhe fuqizimit të të rinjëve.

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

10/12/2017

PARANDALIMI I EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM PËRMES KOMUNIKIMIT

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) me mbështetjen e Ambasadës Amerikane në Prishtinë,…

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

28/07/2017

MUNDËSITË PËR PARANDALIMIN E EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM PËRMES SHKËMBIMIT NDËR-RAJONAL

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

1/07/2017

DEKONSTRUKTIMI I SHKAKTARËVE TË EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM DHE RADIKALIZMIT NË MAQEDONI

Qëllimi i projektit është identifikimi dhe analizimi i shkaktarëve të ekstremizmit të dhunshëm…

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

13/02/2017

MBËSHTETJE E MËTEJSHME INSTITUCIONEVE TË KOSOVËS NË LUFTËN KUNDËR KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE KORRUPSIONIT

Qëllimi i këtij projekti është që të forcojë mekanizmat për bashkëpunim ndërinstitucional,…

PARANDALIMI I EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM NË KOSOVË

Ndërtimi i Komuniteteve të Qëndrueshme/ Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE)

30/09/2016

PARANDALIMI I EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM NË KOSOVË

Qëllimi i këtij projekti që do të mbulojë plot 11 komuna të Kosovës përfshirë Prizrenin, Pejën,…

 < 1 2 3 >