Lajme

11/05/2012

DREJTORI I QKSS NË VIZITË STUDIMORE PARLAMENTARE

Qendra e Gjenevës për Kontrollin Demokratik të Forcave të Armatosura (DCAF) organizoi një vizitë…

TRYEZË E RRUMBULLAKËT: RRUGA E KOSOVËS DREJT PROGRAMIT TË NATO-S PARTNERITET PËR PAQE

24/04/2012

TRYEZË E RRUMBULLAKËT: RRUGA E KOSOVËS DREJT PROGRAMIT TË NATO-S PARTNERITET PËR PAQE

Nën organizimin e Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) në Prishtinë është mbajtur…

TRYEZË E RRUMBULLAKËT: NXITJA E MBIKËQYRJES SË INTELIGJENCËS NË KOSOVË: NDËRMJET TRANSPARENCËS DHE SEKRETIT

28/03/2012

TRYEZË E RRUMBULLAKËT: NXITJA E MBIKËQYRJES SË INTELIGJENCËS NË KOSOVË: NDËRMJET TRANSPARENCËS DHE SEKRETIT

Nën organizimin e Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) dhe Qendra e Gjenevës për Kontroll…

AKTIVITETET AVOKUESE TË QKSS NË BRUKSEL

15/03/2012

AKTIVITETET AVOKUESE TË QKSS NË BRUKSEL

Me mbështetjen e Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS), nga data 14 deri me 16 Mars…

KONTRIBUTIN DHE ROLI I SPANJËS NË ÇËSHTJET E JASHTME DHE TË SIGURISË SË BE-SË

14/03/2012

KONTRIBUTIN DHE ROLI I SPANJËS NË ÇËSHTJET E JASHTME DHE TË SIGURISË SË BE-SË

Drejtori i QKSS, Florian Qehaja ka marrë pjesë në një takim të organizuar nga EPLO mbi kontributin…

6/03/2012

PUBLIKIMI I LIBRIT: MONITORIMI DHE VLERËSIMI I QEVERISJES SË MIRË NË SEKTORIN E SIGURISË NË KOSOVË

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), lanson librin e titulluar: "Monitorimi dhe vlerësimi…

KAPITULLI PËR KOSOVËN NË STUDIMET E ROUTLEDGE PËR PAQEN DHE ZGJIDHJEN E KONFLIKTEVE

27/02/2012

KAPITULLI PËR KOSOVËN NË STUDIMET E ROUTLEDGE PËR PAQEN DHE ZGJIDHJEN E KONFLIKTEVE

Fondacioni Berghof publikoi një libër gjithëpërfshirës me titull "Tranzicionet e Sigurisë së pas-luftës…

TRYEZË E RRUMBULLAKËT: EKSPERTIZA E KOSOVËS PËR NSS-NË E NEPALIT DHE DDR

20/02/2012

TRYEZË E RRUMBULLAKËT: EKSPERTIZA E KOSOVËS PËR NSS-NË E NEPALIT DHE DDR

Drejtori Ekzekutiv i QKSS, Florian Qehaja, u ftua në Nepal nga Fondacioni Berghof nga Gjermania për…

ENHANCING ANALYSIS AND RESEARCH-BASED ADVOCACY IN AN ERA OF OPEN DATA

20/02/2012

ENHANCING ANALYSIS AND RESEARCH-BASED ADVOCACY IN AN ERA OF OPEN DATA

The overall objective of the Western Balkans Peer Exchange is to gather representatives of 60 think tanks…

<<  < 55 56 57 58 >