News

BRINGING PEACE INTO THE POST-2015 DEVELOPMENT FRAMEWORK: A JOINT STATEMENT BY CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS

15/10/2012

BRINGING PEACE INTO THE POST-2015 DEVELOPMENT FRAMEWORK: A JOINT STATEMENT BY CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS

The statement, entitled “Bringing peace into the post-2015 development framework: A joint statement…

10/10/2012

PRESENTATION ON: LOCAL OWNERSHIP VERSUS EU MISSIONS – LESSONS FROM KOSOVO

The Executive Director of KCSS provided some lessons on the role and profile of the European Union (EU)…

KONFERENCË NDËRKOMBËTARE:“ROLI I SHKENCAVE SOCIALE NË SHOQËRITË NË TRANZICION ME FOKUS TË VEÇANTË NË KOSOVË”

5/10/2012

INTERNATIONAL CONFERENCE “THE ROLE OF SOCIAL SCIENCES IN TRANSITIONAL SOCIETIES WITH PARTICULAR FOCUS ON KOSOVO”

The Executive Director of KCSS, Florian QEHAJA provided a presentation entitled “The role of think…

ANALIZË KRITIKE E DISKURSIT: (DE)KONSTRUKTIMI I DISKURSIT TË EULEX-IT

7/09/2012

CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS: (DE) CONSTRUCTING EULEX DISCOURSE

The Kosovar Security Studies (KCSS), organized a roundtable on the occasion of the publication of the…

HARTIMI I PROJEKTLIGJIT PËR DËRGIMIN E PJESËTARËVE/KONTINGJENTIT TE FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS JASHTË VENDIT

3/09/2012

PUBLIC DEBATE: DRAFT LAW ON DEPLOYMENT OF MEMBERS/CONTINGENT OF THE KOSOVO SECURITY FORCE ABROAD

Drejtori i QKSS Florian QEHAJA, Sekretari Mentor VRAJOLLI dhe Hulumtuesja Sofije KRYEZIU kanë marrë…

27/07/2012

MEETING: ASSESSMENT OF CONFLICT IN LIBYA

Udhëheqësi i Hulumtimeve, Pëllumb Kallaba, ka marrë pjesë në takimin lidhur me Vlerësimin e Konfliktit…

22/06/2012

MEETING WITH MASTER’S STUDENTS, UNIVERSITY OF DURHAM, UNITED KINGDOM

A group of 15 postgraduate students from Master Program of Security, Defence Policy and Diplomacy, University…

17/06/2012

KOSOVO DELEGATION MEETS WITH SLOVAK CIVIL SOCIETY, BUSINESS AND MEDIA IN BRATISLAVA

"Cooperation without recognition" was the topic of the conference held on June 15 in Bratislava, Slovakia,…

7/06/2012

WORKSHOP: UNDERSTANDING INTELLIGENCE OVERSIGHT MECHANISMS

Drejtori i QKSS Florian Qehaja dhe Hulumtuesja e QKSS Sofije Kryeziu morën pjesë në punëtorinë e…

<<  < 67 68 69 70 71 >  >>