News

KAPITULLI PËR KOSOVËN NË STUDIMET E ROUTLEDGE PËR PAQEN DHE ZGJIDHJEN E KONFLIKTEVE

27/02/2012

KOSOVO CHAPTER IN THE ROUTLEDGE STUDIES IN PEACE AND CONFLICT RESOLUTIONS

The Berghof Foundation launched a comprehensive book entitled "Post-War Security Transitions - Participatory…

TRYEZË E RRUMBULLAKËT: EKSPERTIZA E KOSOVËS PËR NSS-NË E NEPALIT DHE DDR

20/02/2012

ROUNDTABLE: KOSOVO EXPERTISE FOR THE NSS OF NEPAL AND DDR

KCSS Executive Director, Florian Qehaja, was invited to Nepal by Berghof Foundation to provide the Kosovo…

ENHANCING ANALYSIS AND RESEARCH-BASED ADVOCACY IN AN ERA OF OPEN DATA

20/02/2012

ENHANCING ANALYSIS AND RESEARCH-BASED ADVOCACY IN AN ERA OF OPEN DATA

The overall objective of the Western Balkans Peer Exchange is to gather representatives of 60 think tanks…

RRUGA E KOSOVËS DREJT PROGRAMIT TË NATO-S PARTNERITET PËR PAQE

12/02/2012

KOSOVO'S PATH TO NATO PROGRAM, PARTNERSHIP FOR PEACE

Supported by Kosovo Foundation for Open Society, the KCSS will soon begin research and advocacy project…

DCAF YOUNG FACES NETWORK

2/02/2012

CALL FOR APPLICATIONS: DCAF YOUNG FACES NETWORK

The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) invites promising young researchers…

CONFERENCE: DATA PROTECTION DAY

27/01/2012

KONFERENCË: DITA PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

The National Agency for Protection of Personal Data organized a conference marking the Data Protection…

ZGJERIMI I STAFIT TË QKSS

12/01/2012

THE ENLARGEMENT OF KCSS STAFF

KCSS continues the enrollment tradition of students and practitioners for developing their research skills.…

ANËTARËSIMI I QKSS NË ZYREN NDËRLIDHËSE EVROPIANE TË NDËRTIMIT TË PAQES (EPLO)

28/11/2011

KCSS MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN LIAISON OFFICE OF PEACEBUILDING (EPLO)

On 23 November 2011, Kosovar Center for Security Studies (KCSS) is accepted as an equal member organization…

23/11/2011

RREGULLIMI NDËRKOMBËTAR LIGJOR, KONTROLLI DHE MBIKQYRJA E PËRDORIMIT TË METODAVE PËRGJUESE TË TELEKOMUNIKACIONIT – MËSIMET PËR KOSOVËN

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) në bashkëpunim me Qendren e Gjeneves për Kontrollin…

<<  < 69 70 71 72 >