News

DREJTORI EKZEKUTIV I QKSS, FLORIAN QEHAJA KA PREZANTUAR NË DY NGJARJE TË VEÇANTA TE ORGANIZUARA NGA DCAF

12/12/2012

THE KCSS EXECUTIVE DIRECTOR, FLORIAN QEHAJA PROVIDED PRESENTATIONS AT TWO SEPARATE DCAF EVENTS

- The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) organized at the Austrian National…

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË (DHJETOR 2012)

10/12/2012

KOSOVO SECURITY BAROMETER (DECEMBER 2012)

Today, 10th December 2012, Kosovar Center for Security Studies (KCSS) launched findings of the survey…

VLERËSIMI I IMPLEMENTIMIT TË POLITIKAVE TË RENDIT PUBLIK DHE TË SIGURISË NË KONTEKSTIN E PROCESIT TË LIBERALIZIMIT TË VIZAVE PËR KOSOVËN

3/12/2012

ASSESSING THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC ORDER AND SECURITY POLICIES IN THE CONTEXT OF KOSOVO VISA LIBERALIZATION PROCESS

Under the auspices of the Kosovar Center for Security Studies (KCSS), in Pristina was held roundtable…

BRINGING PEACE INTO THE POST-2015 DEVELOPMENT FRAMEWORK: A JOINT STATEMENT BY CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS

15/10/2012

BRINGING PEACE INTO THE POST-2015 DEVELOPMENT FRAMEWORK: A JOINT STATEMENT BY CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS

The statement, entitled “Bringing peace into the post-2015 development framework: A joint statement…

10/10/2012

PRESENTATION ON: LOCAL OWNERSHIP VERSUS EU MISSIONS – LESSONS FROM KOSOVO

The Executive Director of KCSS provided some lessons on the role and profile of the European Union (EU)…

KONFERENCË NDËRKOMBËTARE:“ROLI I SHKENCAVE SOCIALE NË SHOQËRITË NË TRANZICION ME FOKUS TË VEÇANTË NË KOSOVË”

5/10/2012

INTERNATIONAL CONFERENCE “THE ROLE OF SOCIAL SCIENCES IN TRANSITIONAL SOCIETIES WITH PARTICULAR FOCUS ON KOSOVO”

The Executive Director of KCSS, Florian QEHAJA provided a presentation entitled “The role of think…

ANALIZË KRITIKE E DISKURSIT: (DE)KONSTRUKTIMI I DISKURSIT TË EULEX-IT

7/09/2012

CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS: (DE) CONSTRUCTING EULEX DISCOURSE

The Kosovar Security Studies (KCSS), organized a roundtable on the occasion of the publication of the…

HARTIMI I PROJEKTLIGJIT PËR DËRGIMIN E PJESËTARËVE/KONTINGJENTIT TE FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS JASHTË VENDIT

3/09/2012

PUBLIC DEBATE: DRAFT LAW ON DEPLOYMENT OF MEMBERS/CONTINGENT OF THE KOSOVO SECURITY FORCE ABROAD

Drejtori i QKSS Florian QEHAJA, Sekretari Mentor VRAJOLLI dhe Hulumtuesja Sofije KRYEZIU kanë marrë…

27/07/2012

MEETING: ASSESSMENT OF CONFLICT IN LIBYA

Udhëheqësi i Hulumtimeve, Pëllumb Kallaba, ka marrë pjesë në takimin lidhur me Vlerësimin e Konfliktit…

<<  < 65 66 67 68 69 >  >>