News

HULUMTUESJA E QKSS, DONIKA EMINI MORI PJESË NË DEBATIN “ RIKTHIMI DHE FUQIZIMI I BESIMIT TË QYTETARËVE NË SHTET DHE INSTITUCIONE”

30/10/2014

KCSS RESEARCHER, DONIKA EMINI PARTICIPATED IN DEBATE: “RESTORING CITIZENS CONFIDENCE IN STATE AND PUBLIC INSTITUTIONS”

KCSS Researcher Donika Emini has participated in the first closed debate on Citizens Perceptions on State…

FOKUS GRUP-BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË EDICIONI I KATËRT

22/10/2014

FOCUS GROUP- KOSOVO SECURITY BAROMETER FOURTH EDITION

On 22nd October 2014, Kosovar Center for Security Studies (KCSS) has organized two focus groups with…

DREJTORI EKZEKUTIV I QKSS, FLORIAN QEHAJA MERR PJESË NË KONFERENCËN ”E ARDHMJA DHE INTEGRIMI EUROPIAN I BALLKANIT PERËNDIMOR” NË ITALI

10/10/2014

KCSS EXECUTIVE DIRECTOR, FLORIAN QEHAJA ATTENDED THE CONFERENCE “THE FUTURE AND EUROPEAN INTEGRATION OF THE WESTERN BALKANS” IN ITALY

The KCSS Executive Director, Florian Qehaja, attended the conference on The Future and European Integration…

TRAJNIM: BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË – EDICIONI I KATËRT

8/10/2014

TRAINING: KOSOVO SECURITY BAROMETER –FOURTH EDITION

KCSS has organized the first training for the field researcher team of the fourth edition of the Kosovar…

KOMPANITË PRIVATE TË SIGURISË NË BALLKANIN PERËNDIMOR

23/09/2014

PRIVATE SECURITY COMPANIES IN THE WESTERN BALKANS

A KCSS research team composed by senior researcher Mentor Vrajolli and researcher Donika Emini have participated…

HULUMTUESJA E QKSS, SOFIJE KRYEZIU PREZANTOI NË KONFERENCËN RAJONALE ME TEMËN: LIRIA E INFORMIMIT PUBLIK - ZHVILLIMI I PRAKTIKAVE NË RAJONIN E BALLKANIT PERËNDIMOR”

18/09/2014

KCSS RESEARCHER, SOFIJE KRYEZIU PRESENTED AT THE REGIONAL CONFERENCE WITH THE TOPIC: FREEDOM OF PUBLIC INFORMATION - EVOLVING PRACTICES IN THE WESTERN BALKANS REGION

KCSS researcher, Sofije Kryeziu held a presentation in the Regional Conference on Freedom of Information…

BASHKËPUNIMI NDËRKUFITAR DHE PËRVOJAT E DEMOKRACISË TRANSNACIONALE

13/09/2014

CROSS-BORDER COOPERATION AND TRANSNATIONAL DEMOCRACY EXPERIENCES

KCSS Researcher Donika Emini attended a three day workshop/conference along with other 25 civil society…

ANËTARËSIMI DHE PËRFAQËSIMI I KOSOVËS NË NISMAT RAJONALE TË SIGURISË

10/09/2014

KOSOVO'S MEMBERSHIP AND REPRESENTATION IN REGIONAL SECURITY INITIATIVES

Today, on September 10th, the Kosovar Center for Security Studies (KCSS) published the policy paper entitled…

DO TË MBAHET: KONFERENCA - KOSOVA DHE INICIATIVAT RAJONALE TË SIGURISË: PËRFSHIRJE APO PËRJASHTIM?

4/09/2014

TO BE HELD: CONFERENCE - KOSOVO AND REGIONAL SECURITY INITIATIVES: INCLUSION OR EXCLUSION?

The Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) organizes a conference on Kosovo Membership and Participation…

<<  < 63 64 65 66 67 >  >>