News

DREJTORI EKZEKUTIV I QKSS, FLORIAN QEHAJA MORRI PJESË NË DEBATIN: “SIGURIA DHE ÇËSHTJET E BRENDSHME”

12/12/2014

KCSS EXECUTIVE DIRECTOR, FLORIAN QEHAJA PARTICIPATED IN DEBATE ”NATIONAL SECURITY AND INTERNAL AFFAIRS”

KCSS executive director, Florian Qehaja has participated in the debate ”National security and internal…

PUBLIKIMI NGA KONFERENCA “E ARDHMJA DHE INTEGRIMI I BALLKANIT PERËNDIMOR”

11/12/2014

PUBLICATION FROM THE CONFERENCE: "WESTERN BALKANS, THE FUTURES OF INTEGRATION"

The KCSS Executive Director, Florian Qehaja attended the conference on The Future and European Integration…

LANSIMI I REZULTATEVE TË SONDAZHIT “BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË - EDICIONI I IV-TË”

10/12/2014

LAUNCHING OF THE KOSOVO SECURITY BAROMETER - 4TH EDITION

The Kosovar Center for Security Studies (KCSS) cordially invites you to participate in the launch of…

SOFIJE KRYEZIU MORI PJESË NË PUNËTORINË NË BEOGRAD

6/12/2014

SOFIJE KRYEZIU ATTENDED THE PRE-EXCHANGE WORKSHOP ON BELGRADE

KCSS Researcher, Sofije Kryeziu attended the Pre-Exchange Workshop as part of the Professional Work Exchange…

DREJTORI EKZEKUTIV I QKSS, FLORIAN QEHAJA NË PALESTINË

25/11/2014

KCSS EXECUTIVE DIRECTOR, FLORIAN QEHAJA ATTENDED THE WORKSHOP IN PALESTINE

KCSS executive director, Florian Qehaja attended the three-day workshop “Shared experiences of Civil…

DREJTORI EKZEKUTIV I QKSS, FLORIAN QEHAJA MORI PJESË NË KONFERENCËN NDËRKOMBËTARE NË ANGLI

22/11/2014

KCSS EXECUTIVE DIRECTOR, FLORIAN QEHAJA ATTENDED INTERNATIONAL CONFERENCE IN ENGLAND

The KCSS executive director, Florian Qehaja attended the two-day conference on “Global Insecurity”…

13/11/2014

CONFERENCE ON THE EU INTEGRATION PROCESS AND THE PERSPECTIVE OF ALBANIAN – SERBIAN RELATIONS

The Institute for Democracy and Mediation (IDM) in a joint cooperation with the Kosovar Center for Security…

HULUMTUESJA E QKSS, DONIKA EMINI MORI PJESË NË FORUMIN BOTËROR PËR DEMOKRACI NË STRASBURG, FRANCË

8/11/2014

KCSS RESEARCHER, DONIKA EMINI ATTENDED THE WORLD FORUM FOR DEMOCRACY IN STRASBOURG, FRANCE

KCSS Researcher Donika Emini attended the world forum for democracy held from 2 -7 November 2014 along…

SEKRETARI I QKSS MERR PJESË NË ASAMBLENË E PËRGJITHSHME TË EPLO-SË

6/11/2014

<<  < 62 63 64 65 66 >  >>