Projects

PREZANTIMET E DREJTORIT TË QKSS GJATË MUAJIT SHTATOR 2013

1/10/2013

PRESENTATIONS OF KCSS DIRECTOR DURING SEPTEMBER 2013

KCSS Executive Director, Florian Qehaja, provided number of presentations in three separate events. His…

KONFERENCË: GRUAJA DHE SEKTORI I SIGURISË NË BALLKANIN PERËNDIMORË: IMPLEMENTIMI I REZOLUTËS 1325 TË OKB-SË

30/09/2013

CONFERENCE: WOMEN AND SECURITY SECTOR IN WESTERN BALKANS: THE IMPLEMENTATION OF UNSCR 1325

Kosovar Center for Security Studies (KCSS) organizes a conference on “Women and Security Sector in…

KONKURS PËR PRANIMIN E HULUMTUESVE NË TEREN

19/09/2013

KONFERENCË: KONTEKSTI I ZHVILLIMIT TË RISHIKIMIT STRATEGJIK I SEKTORIT TË SIGURISË – PIKËPAMJET E SHOQËRISË CIVILE

17/09/2013

CONFERENCE: THE DEVELOPMENT CONTEXT OF THE STRATEGIC SECURITY SECTOR REVIEW – CIVIL SOCIETY PERSPECTIVE

Today the conference entitled"The context of the development of the Strategic Review of the Security…

KONFERENCË: KONTEKSTI I ZHVILLIMIT TË RISHIKIMIT STRATEGJIK TË SEKTORIT TË SIGURISË - PIKËPAMJET E SHOQËRISË CIVILE

11/09/2013

CONFERENCE: THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE STRATEGIC SECURITY SECTOR REVIEW – CIVIL SOCIETY PERSPECTIVE

Kosovar Center for Security Studies (KCSS) together with German Society for International Cooperation…

KONFERENCË: IMPLEMENTIMI I MARRËVESHJES NË MES TË PRISHTINËS DHE BEOGRADIT – DIMENSIONI I BASHKËPUNIMIT POLICOR

10/09/2013

CONFERENCE: IMPLEMENTATION OF THE PRISHTINA AND BELGRADE AGREEMENT – POLICE COOPERATION DIMENSION

Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) held the conference on "Implementation of the agreement between…

PREZANTIM: ROLI I SHOQËRISË CIVILE NË PARANDALIMIN E EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM DHE RADIKALIZMIT QË SHPIE NË TERRORIZËM

4/09/2013

PRESENTATION: ROLE OF CIVIL SOCIETY IN PREVENTION OF VIOLENT EXTREMISM AND RADICALISATION THAT LEADS TO TERRORISM

The Kosovar Center for Security Studies Researcher, Abit Hoxha, participated in an OSCE organized two…

KONFERENCË: IMPLEMENTIMI I MARRËVESHJES NË MES TË PRISHTINËS DHE BEOGRADIT – DIMENSIONI I BASHKËPUNIMIT POLICOR

4/09/2013

CONFERENCE: IMPLEMENTATION OF THE PRISHTINA AND BELGRADE AGREEMENT – POLICE COOPERATION DIMENSION

The conference will be held as part of the regional cooperation 'Regional Security Forum: Pristina-Belgrade-Tirana',…

THIRRJE PËR APLIKIM: PROGRAMI I THINK TANK PËR ZHVILLIM PROFESIONAL TË TË RINJËVE TË DIPLOMUAR NË PROGRAME MA DHE PHD

13/08/2013

CALL FOR APPLICATIONS: THINK TANK YOUNG PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM FOR MA AND PHD GRADUATES

The Think Tank Fund announces the Think Tank Young Professional Development Program for MA and PhD graduates…

<<  < 10 11 12 13 14 >  >>