Projects

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË - EDICIONI I TRETË

6/12/2013

KOSOVO SECURITY BAROMETER – THIRD EDITION

Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) organizes the ‘Launch of the main findings of the Kosovo…

KONFERENCE: PROGRESI NË EVROPIANIZIMIN E SEKTORIT TË SIGURISË NË SHQIPËRI, KOSOVË DHE MAQEDONI

26/11/2013

CONFERENCE: PROGRESS IN THE EUROPEANIZATION OF SECURITY SECTOR IN ALBANIA, KOSOVO AND MACEDONIA

Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) and the Friedrich Ebert Stiftung (FES) organized a conference…

DILEMA E PRONËSISË VENDËSE NË ZHVILLIMIN E SEKTORIT TË SIGURISË: RASTI I KOSOVËS

25/11/2013

THE CONUNDRUM OF LOCAL OWNERSHIP IN DEVELOPING A SECURITY SECTOR: THE CASE OF KOSOVO

Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), z. Florian Qehaja, së fundi ka publikuar…

KONFERENCË: PROGRESI NË EVROPIANIZIMIN E SEKTORIT TË SIGURISË NË SHQIPËRI, KOSOVË DHE MAQEDONI

20/11/2013

CONFERENCE: PROGRESS IN THE EUROPEANIZATION OF THE SECURITY SECTOR IN ALBANIA, KOSOVO AND MACEDONIA

On behalf of the Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) and Friderich Ebert Stiftung (FES) we kindly…

INTEGRITETI I POLICISË, KONTROLLI I BRENDSHËM DHE MBIKËQYRJA E JASHTME

13/11/2013

POLICE INTEGRITY, INTERNAL CONTROL AND EXTERNAL OVERSIGHT

Kosovar Center for Security Studies (KCSS) in collaboration with the Ministry of Internal Affairs (MIA)…

PROCESI I LIBERALIZIMIT TË VIZAVE NË BALLKANIN PERËNDIMOR: ANALIZË KRAHASUESE

29/10/2013

THE EU VISA LIBERALISATION PROCESS IN THE WESTERN BALKANS: A COMPARATIVE ASSESSMENT

Kosovar Center for Security Studies (KCSS) and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit…

TRYEZË E RRUMBULLAKËT: PROCESI I LIBERALIZIMIT TË VIZAVE NË BALLKANIN PERËNDIMOR: ANALIZË KRAHASUESE

23/10/2013

ROUNDTABLE: THE EU VISA LIBERALISATION PROCESS IN THE WESTERN BALKANS: A COMPARATIVE ASSESSMENT

Kosovar Center for Security Studies (KCSS) and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit…

TAKIMI I TRETË I FORUMIT HULUMTUES PËR SIGURI NË BEOGRAD

13/10/2013

THE 3RD SECURITY RESEARCH FORUM MEETING IN BELGRADE

The third Security Research Forum was held in Belgrade on the 31st October 2013 with the main discussion…

GRUAJA DHE SEKTORI I SIGURISË NË BALLKANIN PERËNDIMOR: IMPLEMENTIMI I REZOLUTËS 1325 TË OKB-SË

3/10/2013

WOMEN AND SECURITY SECTOR IN WESTERN BALKANS: THE IMPLEMENTATION OF UNSCR 1325

This conference was held as part of the regional cooperation 'Women and Security Sector', respectively…

<<  < 9 10 11 12 13 >  >>