News

Takimi joformal i rradhës me gra dhe përfaqësues të institucioneve në Komunën e Prizrenit

27/06/2023

Next informal meeting between women and institution representatives in Prizren Municipality

Within the Women, Peace and Security project, the next informal meeting was held between the women of…

QKSS organizon trajnimin “Fuqizimi i organizatave jo-qeveritare për t’u bërë ballë sulmeve kibernetike”

27/06/2023

KCSS organizes training on cyber hygiene for civil society organizations in Kosovo

On June 26, 2023, KCSS organized the training “Empowering Non-Governmental Organizations to Counter…

Lansimi i Dokument i Shkurtër i Politikave mbi Agjensinë dhe Ambientin e Punës së Grave në Sektorin e Sigurisë 

26/06/2023

Launching the Policy Brief on Women's Agency and Working Environment in the Security Sector

Prishtina, June 26, 2023: The Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) has recently released a new…

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë dhe Komuna e Kaçanikut organizuan takimin për Gjininë, Paqen dhe Sigurinë.

23/06/2023

Kosovar Center for Security Studies and the Municipality of Kacanik organized the meeting on Gender, Peace and Security

A fruitful meeting on Gender Peace and Security was successfully organized in partnership with KCSS and…

Mbështetet nga Forumi i Komunitetit për Interes Publik Lipjan, QEAP “Qerdhja” në fshatin Gadime.

23/06/2023

Community Forum for Public Interest Lipjan, supported QEAP "Qerdhja" in the village of Gadime

After several meetings organized by the Community Forum for Public Interest (CFPI) in the Municipality…

Komuna e Hanit të Elezit Nikoqire e Takimit Joformal Gruaja, Paqja dhe Siguria

21/06/2023

Municipality of Hani i Elezit Hosts Gender, Peace, and Security Informal Discussion

Kosovar Centre for Security Studies today hosted a meeting on Gender, Peace, and Security in partnership…

Përfundon renovimi i hapësirës rekreative-sportive në Kamenicë

21/06/2023

Successful completion of recreational-sports space in Kamenica

Takimi joformal i rradhës me gra dhe përfaqësues të institucioneve në Komunën e Shtërpces

21/06/2023

Informal meeting between women and institution representatives in Shtërpce Municipality

KCSS has organized the next informal meeting between women and institution representatives in Shtërpce…

Në Graçanicë mbahet takimi i Forumit të Komunitetit për Interes Publik

20/06/2023

Meeting of the Community Forums for Public Interest is held in Gracanica

Within the framework of the Promotion of Inter-Ethnic Relations and Cooperation (FIERC) project, implemented…

<<  < 4 5 6 7 8 >  >>