News

QKSS nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me UBT

1/06/2023

KCSS has signed a Memorandum of Understanding with UBT

Në Kamenicë u zhvillua takimi i dytë i Forumit të Komunitetit për Interes Publik

30/05/2023

The second meeting of the Community Forum for Public Interest took place in Kamenica

Kamenica, May 25, 2023: The second meeting of the Community Forum for Public Interest took place in Kamenica,…

Në Lipjan u zhvillua takimi i tretë i Forumit të Komunitetit për Interes Publik

30/05/2023

The third meeting of the Community Forum for Public Interest took place in Lipjan

Lipjan, May 26, 2023: The third meeting of the Community Forum for Public Interest took place in Lipjan,…

QKSS ka organizuar një Trajnim për Metodologjitë e Hulumtimit

26/05/2023

KCSS organizes a Training on Research Methodology

Kosovar Centre for Security Studies has recently concluded a comprehensive research methodology training…

Mbahet punëtoria interaktive “Transformimi i hapësirës së Kampusit Universitar të Prishtinës përmes perspektivës shoqërore” në kuadër të projektit DRAD

25/05/2023

KCSS hosts the interactive workshop “Transforming the University Campus Space in Prishtina through a Social Perspective”, in the scope of the DRAD project

The Kosovar Center for Security Studies (KCSS) organized today an interactive workshop titled "Transforming…

Akademia Verore e Programit “Transformimi i Konfliktit përmes Edukimit për Empati dhe Paqe” u mbajt në Prishtinë

18/05/2023

Conflict Transformation Through Empathetic Peace Education Program's Summer Academy was held in Prishtina

The recently concluded Conflict Transformation Through Empathetic Peace Education Program's Summer Academy…

Trajnim për të Drejtat e Njeriut dhe Drejtësinë Tranzicionale në Kosovë për anëtarët e Forumeve të Komunitetit për Interes Publik

18/05/2023

Training on Human Rights and Transitional Justice in Kosovo for members of Community Forums for Public Interest

Takimi i dytë Tematik Ndërkufitar me Programin Rajonal të Partneritetit Rinor në Beograd

17/05/2023

Second Thematic Cross-border Meeting with the Regional Youth Partnership Program in Belgrade

Publikim i ri: Si i ndryshon Marrëveshja për Rrugën e Normalizimit - NËSE ZBATOHET - marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë?

11/05/2023

New publication: How does the Agreement on the Normalization Path - IF IMPLEMENTED - change the relations between Kosovo and Serbia?

A new publication of the Kosovo Center for Security Studies (KCSS), authored by Ramadan Ilazi and Adelina…

<<  < 5 6 7 8 9 >  >>