Publikimet

Dekonstruktimi i perceptimeve publike: Politika e jashtme e Kosovës dhe dialogu me Serbinë - EDICION SPECIAL I BKS

17/12/2018

Dekonstruktimi i perceptimeve publike: Politika e jashtme e Kosovës dhe dialogu me Serbinë - EDICION SPECIAL I BKS

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicion Special  Perceptimet e qytetarëve për kërcënimet e reja të ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë

12/02/2019

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicion Special Perceptimet e qytetarëve për kërcënimet e reja të ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë

PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR INTEGRITETIN NË POLICI

1/09/2017

PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR INTEGRITETIN NË POLICI

DIALOGU KOSOVË-SERBI - SHQYRTIMI I PERCEPTIMEVE TË TË ANKETUARVE

14/02/2020

DIALOGU KOSOVË-SERBI - SHQYRTIMI I PERCEPTIMEVE TË TË ANKETUARVE

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i tetë

23/11/2018

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i tetë

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i dhjetë

1/11/2020

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i dhjetë

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË: TRENDET E PERCEPTIMEVE TË PUBLIKUT PËR POLITIKËN E JASHTME DHE DIALOGUN ME SERBINË

2/02/2017

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË: TRENDET E PERCEPTIMEVE TË PUBLIKUT PËR POLITIKËN E JASHTME DHE DIALOGUN ME SERBINË

PIKËPAMJET E QYTETARËVE NDAJ EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM DHE RADIKALIZMIT NË KOSOVË

13/06/2016

PIKËPAMJET E QYTETARËVE NDAJ EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM DHE RADIKALIZMIT NË KOSOVË

Perceptimet e qytetarëve ndaj Sigurise publike, kërcënimeve të brendshme dhe të jashtme

24/03/2021

Perceptimet e qytetarëve ndaj Sigurise publike, kërcënimeve të brendshme dhe të jashtme

FOREIGN POLICY: WHO IS WINNING HEARTS AND MINDS ON THE BALKAN PLAYGROUND?

8/12/2020

FOREIGN POLICY: WHO IS WINNING HEARTS AND MINDS ON THE BALKAN PLAYGROUND?

SFIDAT E SIGURISË PUBLIKE NË KOSOVË - EDICION SPECIAL I BKS

5/10/2020

SFIDAT E SIGURISË PUBLIKE NË KOSOVË - EDICION SPECIAL I BKS

RAPORT VLERËSUES DHE MONITORUES - MONITORIMI DHE VLERËSIMI I INTEGRITETIT NË INSTITUCIONET E SIGURISË NË KOSOVË

26/05/2016

RAPORT VLERËSUES DHE MONITORUES - MONITORIMI DHE VLERËSIMI I INTEGRITETIT NË INSTITUCIONET E SIGURISË NË KOSOVË

Bashkëpunimi rajonal dhe integrimi i Kosovës në BE -Perspektiva e qytetarëve të Kosovës

23/03/2021

Bashkëpunimi rajonal dhe integrimi i Kosovës në BE -Perspektiva e qytetarëve të Kosovës

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i Gjashtë

21/12/2016

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i Gjashtë

TRENDET E PERCEPTIMEVE TË QYTETARËVE PËR POLICINË E KOSOVËS (2015-2018)

28/05/2018

TRENDET E PERCEPTIMEVE TË QYTETARËVE PËR POLICINË E KOSOVËS (2015-2018)

TRENDET E BESUESHMËRISË SË QYTETARËVE NDAJ INSTITUCIONEVE TË SIGURISË DHE TË DREJTËSISË NË KOSOVË

30/09/2015

TRENDET E BESUESHMËRISË SË QYTETARËVE NDAJ INSTITUCIONEVE TË SIGURISË DHE TË DREJTËSISË NË KOSOVË

TRENDET E PERCEPTIMEVE TË QYTETARËVE PËR SIGURINË PUBLIKE NË KOSOVË

5/05/2016

TRENDET E PERCEPTIMEVE TË QYTETARËVE PËR SIGURINË PUBLIKE NË KOSOVË

Rruga drejt marrëveshjes finale - Perceptimet e qytetarëve në Kosovë dhe Serbi për Dialogun Politik dhe Identitetin

1/02/2021

Rruga drejt marrëveshjes finale - Perceptimet e qytetarëve në Kosovë dhe Serbi për Dialogun Politik dhe Identitetin

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i Pestë

15/12/2015

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i Pestë

BKS - PERCEPTIMET E QYTETARËVE DHE PËRGJIGJA E KOMUNITETIT NDAJ LUFTËTARËVE TË HUAJ TË KTHYER NË KOSOVË

21/05/2018

BKS - PERCEPTIMET E QYTETARËVE DHE PËRGJIGJA E KOMUNITETIT NDAJ LUFTËTARËVE TË HUAJ TË KTHYER NË KOSOVË

EDICION SPECIAL I BKS - PERCEPTIMET E PUBLIKUT PËR POLITIKËN E JASHTME DHE DIALOGUN ME SERBINË

15/01/2015

EDICION SPECIAL I BKS - PERCEPTIMET E PUBLIKUT PËR POLITIKËN E JASHTME DHE DIALOGUN ME SERBINË

PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR INTEGRITETIN NË POLICINË E KOSOVËS

29/02/2016

PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR INTEGRITETIN NË POLICINË E KOSOVËS

Pasqyrë krahasuese e perceptimeve për institucionet publike nga të anketuarit në Kosovë dhe Serbi

14/12/2020

Pasqyrë krahasuese e perceptimeve për institucionet publike nga të anketuarit në Kosovë dhe Serbi

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i katërt

16/12/2014

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i katërt

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË - EDICION SPECIAL - POLITIKA E JASHTME DHE DIALOGU ME SERBINË

9/02/2018

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË - EDICION SPECIAL - POLITIKA E JASHTME DHE DIALOGU ME SERBINË

Barometri Kosovar i Sigurisë - Zërat e Kosovës: Vështirmet dhe Përceptimet

22/05/2013

Barometri Kosovar i Sigurisë - Zërat e Kosovës: Vështirmet dhe Përceptimet

Siguria e punës në Organizatat e Shoqërisë Civile: Zbatimi i Legjislacionit të Punës

15/12/2015

Siguria e punës në Organizatat e Shoqërisë Civile: Zbatimi i Legjislacionit të Punës

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i nëntë

13/12/2019

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i nëntë

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i Tretë

12/12/2013

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicioni i Tretë

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË - EDICIONI I SHTATË

1/02/2018

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË - EDICIONI I SHTATË

Mes mohimit dhe reagimit: Perceptimet e qytetarëve mbi menaxhimin COVID-19 nga Institucionet e Kosovës

30/06/2021

Mes mohimit dhe reagimit: Perceptimet e qytetarëve mbi menaxhimin COVID-19 nga Institucionet e Kosovës

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicion Special - Trendet e perceptimeve te qytetarëve për sigurinë publike në Kosovë (2016-2018)

25/07/2019

Barometri Kosovar i Sigurisë - Edicion Special - Trendet e perceptimeve te qytetarëve për sigurinë publike në Kosovë (2016-2018)

EDICION SPECIAL I BKS-SË - KORRUPSIONI, SUNDIMI I LIGJIT DHE INTEGRITETI POLICOR NË KOSOVË

3/02/2021

EDICION SPECIAL I BKS-SË - KORRUPSIONI, SUNDIMI I LIGJIT DHE INTEGRITETI POLICOR NË KOSOVË

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË - PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR EKSTREMIZMIN E DHUNSHËM

1/07/2017

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË - PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR EKSTREMIZMIN E DHUNSHËM

EDICION SPECIAL I BKS - PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

28/01/2015

EDICION SPECIAL I BKS - PERCEPTIMET E QYTETARËVE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Vlerësimi i rreziqeve në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë - Shkurt 2008 -Qershor 2017

7/11/2017

Vlerësimi i rreziqeve në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë - Shkurt 2008 -Qershor 2017