Projects

THIRRJE PËR APLIKIM PËR VLERËSUES TË JASHTËM

17/07/2013

CALL FOR APPLICATION FOR EXTERNAL EVALUATORS

DREJTORI EKZEKUTIV I QKSS, FLORIAN QEHAJA MORI PJESË NË AKADEMINË RAJONALE PËR DEMOKRACI (RAD) NË ZAGREB

3/07/2013

THE KCSS EXECUTIVE DIRECTOR, FLORIAN QEHAJA ATTENDED THE REGIONAL ACADEMY FOR DEMOCRACY (RAD) IN ZAGREB

The KCSS Executive Director, Florian Qehaja attended the third seminar of the Regional Academy for Democracy…

SEMINAR: MBIKËQYRJA E SIGURISË DHE INTELIGJENCËS - MBIKËQYRJA E MBLEDHJES SË INFORMACIONIT DHE SHKËMBIMI I INFORMACIONIT

27/06/2013

ROUNDTABLE: SECURITY AND INTELLIGENCE OVERSIGHT- OVERSEEING INFORMATION COLLECTION AND INFORMATION SHARING

The Kosovar Center for Security Studies (KCSS) jointly with Geneva Center for Democratic Control of Armed…

KONFERENCË: ÇKA TUTJE ME FSK: USHTRI APO JO?

18/06/2013

CONFERENCE: WHAT NEXT FOR KSF: AN ARMY OR NOT?

Security Sector in Kosovo has gone through three phases of development: First phase (1999-2005) includes…

KONFERENCË: ÇKA TUTJE ME FSK: USHTRI APO JO?

11/06/2013

CONFERENCE: WHAT NEXT WITH KSF: AN ARMY OR NOT?

Sektori i sigurisë në Kosovë ka kaluar në tri faza të zhvillimit: Faza e parë (1999-2005) ngërthente…

KONFERENCË RAJONALE: FORUMI I SIGURISË PRISHTINË-BEOGRAD-TIRANË: TË ARRITURAT E MARRËVESHJES NË MES TË PRISHTINËS DHE BEOGRADIT - DIMENSIONI I SIGURISË

28/05/2013

REGIONAL CONFERENCE: SECURITY RESEARCH FORUM PRISHTINA-BELGRADE-TIRANA: THE CONSEQUENCES OF THE AGREEMENT BETWEEN PRISHTINA AND BELGRADE - SECURITY DIMENSION

Kosovar Centre for Security Studies (KCSS), Belgrade Centre for Security Policy (BCSP), and Institute…

KONFERENCA RAJONALE-FORUMI I SIGURISË PRISHTINË-BEOGRAD-TIRANË: TË ARRITURAT E MARRËVESHJES NË MES TË PRISHTINËS DHE BEOGRADIT - DIMENSIONI I SIGURISË

27/05/2013

REGIONAL CONFERENCE-SECURITY RESEARCH FORUM PRISHTINA-BELGRADE-TIRANA: THE CONSEQUENCES OF THE AGREEMENT BETWEEN PRISHTINA AND BELGRADE - SECURITY DIMENSION

Kosovar Centre for Security Studies (KCSS), Belgrade Centre for Security Policy (BCSP), and Institute…

23/05/2013

NJOFTIM

Të nderuar lexues, bashkëpunëtorë dhe përcjellës të rregullt të aktiviteteve të QKSS. Qendra…

22/05/2013

CONFERENCE: SECOND EDITION OF KOSOVO SECURITY BAROMETER

Kosovar Center for Security Studies (KCSS) today launched the results of the Kosovo Security Barometer…

<<  < 11 12 13 14 15 >  >>