Krijimi i konsensusit për sigurinë në Ballkanin Perëndimor

Në kuadër të përgatitjeve për Forumin e Shoqërisë Civile dhe Think Tank të Tiranës për vitin 2023, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) është ftuar nga Fondacionet Open Society në Ballkanin Perëndimor (OSF-BP), ELIAMEP dhe CDI, për të udhëhequr procesin e konsultimeve me palët e interesuara dhe për të përgatitur një dokument politik me rekomandime për Grupin Tematik të Punës mbi Sigurinë dhe Gjeopolitikën, me fokus në bashkëpunimin rajonal për sigurinë në BP

Krijimi i konsensusit për sigurinë në Ballkanin Perëndimor

Rreth Projektit

Forumi i Shoqërisë Civile të Tiranës dhe Think Tank 2023 (CSF) është një seri ngjarjesh që do të mbledhë së bashku përfaqësues të shoqërisë civile, dhe ekspertë nga Ballkani Perëndimor (BP) për të diskutuar sfidat e ndryshme rajonale, për të ndarë praktikat më të mira dhe për të zhvilluar politika per rekomandimet që do t'u paraqiten vendimmarrësve në Samitin e Procesit të Berlinit. Procesi i Berlinit është një platformë për bashkëpunimin e nivelit të lartë ndërmjet përfaqësuesve zyrtarë të BP6 dhe homologëve të tyre të BE-së, me synim rritjen e bashkëpunimit rajonal në BP, nxitjen e reformave në lidhje me BE-në dhe përshpejtimin e procesit të anëtarësimit.

Qeveria e Shqipërisë, si mbajtëse aktuale e Presidencës së Procesit të Berlinit dhe mikpritëse e Samitit të Procesit të Berlinit 2023, ka mandatuar Fondacionet e Shoqërisë së Hapur në Ballkanin Perëndimor përgjegjësinë për përgatitjen, organizimin dhe mbikëqyrjen e Forumit të Shoqërisë Civile dhe Think Tank-ut, në emër të partnerëve zbatues Fondacioni Helen për Politikën Evropiane dhe të Jashtme (ELIAMEP) dhe Institutin për Bashkëpunim dhe Zhvillim (CDI). Data e parashikuar për CSF-në e Tiranës për vitin 2023 është 14-15 tetor 2023.

Në kuadër të përgatitjeve për Forumin e Shoqërisë Civile dhe Think Tank të Tiranës për vitin 2023, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) është ftuar nga Fondacionet Open Society në Ballkanin Perëndimor (OSF-BP), ELIAMEP dhe CDI, për të udhëhequr procesin e konsultimeve me palët e interesuara dhe për të përgatitur një dokument politik me rekomandime për Grupin Tematik të Punës mbi Sigurinë dhe Gjeopolitikën, me fokus në bashkëpunimin rajonal për sigurinë në BP.

Objektivat kryesore të projektit përfshijnë:

1. Kuptimi i gjendjes së zbatimit të rekomandimeve nga Forumi Civil i Berlinit 2022 në fushën e sigurisë dhe gjeopolitikës;

2. Hulumtimi dhe vlerësimi i sfidave kryesore për bashkëpunim të përmirësuar në sigurinë rajonale ndërmjet gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor;

3. Promovimi i dialogut politik me palët e interesuara qeveritare dhe joqeveritare se si të përmirësohet bashkëpunimi rajonal i sigurisë në Ballkanin Perëndimor;

4. Avokimi për politika të veçanta për qeveritë e Ballkanit Perëndimor dhe palët e interesuara nga shtetet anëtare të BE-së, në mënyrë që të avancojnë bashkëpunimin rajonal të sigurisë.